Informační centrum Vodňany
odpověď
21. 3. 2017

Výstava „Poznávej se!“ skončila

Nyní se již instaluje v Břeclavi. Interaktivní výstavu z IQParku Liberec navštívilo za pět týdnů v městské galerii 2036 zájemců – z toho 107 rodin a 43 školních tříd a zájmových skupin, tj. 966 žáků, studentů i členů spolků a kroužků. Za úctyhodné číslo se patří poděkovat. Určitě pedagogům z vodňanských mateřských, základních a středních škol, kteří návštěvu výstavy zařadili do vyučování – žáci určitě nelitovali J. Hravá výstava zaujala často je samotné. Přijeli také žáci z Bavorova, Cehnic, Protivína, Strunkovic nad Blanicí a Vlachova Březí. Dorazili účastníci příměstského prázdninového tábora MC Beruška Strakonice. Uvítali jsme mladé hasiče z Pražáku, členy Klubu Pavučina, děti z nízkoprahového centra Domovy Klas Temelín, i z Klubu Chrášťany, vodňanské skautky a skauty. Našlo se mnoho rodičů, kteří vyhověli přání svých dětí a přišli s nimi opakovaně. Zkoumání lidských smyslů nebylo však blízké jen dětem. Dospělí se nenechali zahanbit. Nadšenými návštěvnicemi byly členky Sdružení aktivních seniorů Vodňany i klienti Domova sv. Linharta v Chelčicích či Alzheimercentra Prácheň v Louckém mlýně. Pravděpodobně nejvzdálenějšími návštěvníky se stali členové Rybářského sdružení Dřemliny ze Železného Brodu, které putovní výstava z jejich kraje v našem městě určitě překvapila. Nákladná výstava byla zapůjčena díky finančnímu příspěvku Města Vodňany do rozpočtu MaG Vodňany. Budova radnice a především stropy v kancelářích pod městskou galerií prošly zátěžovou zkouškou. Děkujeme pracovníkům stavebního odboru a odboru životního prostředí za jejich pochopení, protože byli stále svým sluchem přítomni na výstavě. Mimořádný vděk patří učňům 2. a 3. ročníku oboru zámečník Středního odborného učiliště služeb Vodňany, bez jejichž pomoci bychom velmi obtížně mohli na váhu těžkou výstavu nastěhovat do druhého patra i vystěhovat. Děkujeme panu řediteli Mgr. Pavlu Kotálovi a jeho kolegům za pochopení a vstřícnost při jejich uvolnění z výuky. Věřte, že i když jsou průvodci téměř vyčerpaní, chodilo Vás skutečně hodně, už nyní vzpomínají, jaké to bylo s Vámi – návštěvníky, bezvadné. Díky!

Za pracovníky MaG Vodňany J. Velková

 

 


21. 3. 2017

Vzácná návštěva

V sobotu 18. března 2017 navštívili naše město při příležitosti oslav založení a otevření zdejších škol manželé Olga a Miroslav Hudečkovi, čestní občané města Vodňany a autoři umělecké výzdoby školní budovy v Bavorovské ulici. Akademický sochař M. Hudeček věnoval ZŠG Vodňany svou bustu T. G. Masaryka, která bude umístěna v prostorách školy. Manželům přináleží poděkování za podporu kulturního dění a srdečný vztah k Vodňanům!

Foto Karel Burda


10. 3. 2017

Oslavy založení školy


8. 3. 2017

Povodně


7. 3. 2017

Fotografie z vernisáže

V sobotu 4. března 2017 byla v sloupové síni Městského úřadu zahájena výstava obrazů dvou renomovaných psychologů PhDr. Ing. Bc. Marie Lhotové, Ph. D. a Prof. PhDr. Milana Nakonečného. Společně vystavují podruhé a malování je jejich koníčkem. Nenechte si ujít zajímavou výstavu, která potrvá do 30. dubna 2017. Foto: Karel Burda


8. 2. 2017

Nositel Medaile Josefa Hlávky za rok 2016

Dne 6. prosince 2016 převzal prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. na lůžku Centra následné péče ve Fakultní nemocnici v Motole mimořádné ocenění Medaili Josefa Hlávky. Pan profesor se narodil dne 15. srpna 1920 v Číčenicích v rodině učitele Čestmíra Johna. Bydlel ve Vodňanech a v Písku. Je absolventem gymnázia v Prachaticích. Přestože další studium a profese ho přivedli do Prahy, po celý život má srdečný vztah k Vodňansku a Písecku i živý zájem o společenské a kulturní dění u nás. Vzpomínky na dětství a mládí v jižních Čechách zařadil do své knihy Zrcadlo mých lásek aneb vzpomínky. Je především autorem půvabné knížky Tatínkovy Vodňany.

Medaili Josefa Hlávky obdržel na návrh rektora Univerzity Karlovy: „Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. je nezpochybnitelnou autoritou vědeckého a pedagogického života 1. lékařské fakulty UK, kde celý život působil v Mikrobiologickém a imunologickém ústavu, řadu let ve funkci přednosty. Odborně se věnoval imunologii i mikrobiologii a dosáhl řady původních objevů. Je autorem mnoha vědeckých publikací a učebnic, mezi mikrobiology a imunology má celou řadu žáků. Je skvělým pedagogem jeho přednášky jsou proslulé nejen svou odbornou, ale také filozofickou úrovní. Celým generacím lékařů je znám také jako skvělý organizátor odborného života. Mimo jiné se podílel na založení Učené společnosti ČR a České lékařské akademie.“

Blahopřejeme, přejeme zdraví a také děkujeme za podporu kultury v našem městě!
 

Foto: Prof. Ctirad John, DrSc. převzal medaili Josefa Hlávky z rukou profesora JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., předsedy správní rady Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových“ (vlevo)  a profesora MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektor UK (vpravo). Archiv rodiny prof. C. Johna

Zpravodaj města Vodňany 2/2017


25. 1. 2017

Nadějné putování s Komenským

Již po šesté se paní Věra Bělochová touží podělit s návštěvníky vodńanského infocentra o výtvarné projekty svých žáků a studentů ze Základní umělecké školy ve Strakonicích. Do našeho města ji pravidelně přivádějí nejen rodové kořeny a vzpomínky, ale i pestré kulturní dění, do kterého s budoucími výtvarníky ráda přispívá. Životní pouť Jana Amose Komenského (1592 – 1670) a jeho nadčasové dílo Labyrint světa a ráj srdce patří sice mezi tradiční témata pedagogické praxe, ale, jak se zdá, vždy další generací jsou znovu a jinak objevovaná.  Společné vytvoření velkého papírového modelu glóbu jako symbolu cestování utužilo odhodlání mladých výtvarníků se nezaleknout strastiplné „pouti“ za doprovodu Všezvěda Všudybuda a Mámení. Na šesti tmavomodrých tabulích zachycují zásadní poznání, ke kterým Komenský na svých cestách Evropou dospěl.  S ním prošli Bránou světa, prohlédli si Město zdola i shora, vstoupili do Síně osudu. Po celou dobu bděla nad nimi Moudrost. Nezmátla je ani růžová barva brýlí od Mámení. Nakonec s Komenským došli do Domu srdce. Jejich učitelce se bezesporu podařilo přiblížit jim osobnost filosofa a spisovatele J. A. Komenského, považovaného za zakladatele moderní pedagogiky a také autora naprosto originálních učebnic ze 17. století. Literáta, který byl v loňském roce zařazen mezi deset nejžádanějších spisovatelů, z jejichž profilů na Wikipedii je v době maturit nejvíce čerpáno. Výstava J. A. Comenius Cesta poutníka bude otevřena do 30. března 2017.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, únor 2017


18. 1. 2017

Nové zimní fotografie

Dostali jsme zimní fotografie Vodňan, které vyfotografovala ©tartu během několika předchozích zim. Děkujeme.


11. 1. 2017

My tři králové ....

My tři králové .... vykoledovali na Vodňansku a Bavorovsku za tuhého mrazu úctyhodných

 

241.406 Kč

 

Poděkování patří všem štědrým dárcům a všem koledníkům. Převážná část těchto peněz půjde na podporu prachatického Hospice, na nově vznikající Domov Žlutý petrklíč na Lomci pro postižené, Domov sv. Linharta v Chelčicích a potřebným v našem regionu.

 


9. 1. 2017

Fotografie z Tříkrálové sbírky

O víkendu 7. - 8. ledna 2017 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka ve Vodňanech a okolí. Fotografie si můžete prohlédnout na webu vodňanské farnosti.


St 22. březen (dnes)
9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Výstava MaGVodňany

Poutník J. A. Komenský

probíhá do Pá 31. březen 2017
8.00 - 18.00

Pimprlata vystavují

probíhá do Pá 31. březen 2017
8.00 - 18.00
Výstava Vodňany

Výstava Pelmel
fotografie - koláže - obrazy

probíhá do Pá 31. březen 2017
9.00 - 16.00
Výstava MaGVodňany
15.30 - 20.30
18.30 - 20.00
19.30
Kino MěKS >Vodňany
Čt 23. březen
9.30
16.00

Legoprojekt pro děti

Čt 23. březen - 16.00 hodin - Ne 26. březen 2017 - 18.30 hodin
19.00
24. březen
10.00
16.30 - 18.30
Seminář Vodňany
18.00
Ne 26. březen
14.00
Výstava MaGVodňany

Chodské a jiné nálady
Václav Sika - obrazy

Ne 26. březen - 14.00 hodin - Ne 14. květen 2017
16.30
Kino 3D MěKS >Vodňany
Po 27. březen
17.00 - 0.00
Přednáška Vodňany
19.30
Kino MěKS >Vodňany
Út 28. březen
16.30 - 18.30
19.30
Divadlo S MěKS >Vodňany
St 29. březen
19.30
Kino MěKS >Vodňany
6 nominací na Oscary, 2 sošky.

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY

Čt 30. březen
19.00
Koncert MaGVodňany
31. březen
19.00 - 0.00
Divadlo Bavorov
20.00
Rezervujte si místo vyzvednutím vstupenky v infocentru.

6. Pecha Kucha Night Vodňany
„Cesta kolem světa...“

So 1. duben
10.00
13.00
Slavnost Olešník
16.00
19.00
Divadlo Malovice
20.00
Zábava/ples Drahonice
Ne 2. duben
16.30
Po 3. duben
19.30
Kino MěKS >Vodňany
Út 4. duben
St 5. duben
19.30
Kino MěKS >Vodňany
Čt 6. duben
9.00 - 13.00
15.45
Trhy Vodňany
18.00
19.30
Divadlo MěKSVodňany
7. duben
19.30
Divadlo MěKSVodňany
So 8. duben
8.00 - 12.00
Trhy Bavorov
9.00 - 15.00
Trhy MěKSVodňany
14.00
14.00
Po 10. duben
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Výstava MaGVodňany

Známá i neznámá zvířata na Vodňansku

Po 10. duben - Pá 30. červen 2017
19.30
Kino 3D MěKS >Vodňany
Út 11. duben
St 12. duben
8.30 - 16.30
19.30
Kino MěKS >Vodňany

Projekt aktualizace webových stránek byl realizován v rámci dotace Jihočeského kraje.
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím