Informační centrum Vodňany
odpověď
8. 2. 2017

Nositel Medaile Josefa Hlávky za rok 2016

Dne 6. prosince 2016 převzal prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. na lůžku Centra následné péče ve Fakultní nemocnici v Motole mimořádné ocenění Medaili Josefa Hlávky. Pan profesor se narodil dne 15. srpna 1920 v Číčenicích v rodině učitele Čestmíra Johna. Bydlel ve Vodňanech a v Písku. Je absolventem gymnázia v Prachaticích. Přestože další studium a profese ho přivedli do Prahy, po celý život má srdečný vztah k Vodňansku a Písecku i živý zájem o společenské a kulturní dění u nás. Vzpomínky na dětství a mládí v jižních Čechách zařadil do své knihy Zrcadlo mých lásek aneb vzpomínky. Je především autorem půvabné knížky Tatínkovy Vodňany.

Medaili Josefa Hlávky obdržel na návrh rektora Univerzity Karlovy: „Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. je nezpochybnitelnou autoritou vědeckého a pedagogického života 1. lékařské fakulty UK, kde celý život působil v Mikrobiologickém a imunologickém ústavu, řadu let ve funkci přednosty. Odborně se věnoval imunologii i mikrobiologii a dosáhl řady původních objevů. Je autorem mnoha vědeckých publikací a učebnic, mezi mikrobiology a imunology má celou řadu žáků. Je skvělým pedagogem jeho přednášky jsou proslulé nejen svou odbornou, ale také filozofickou úrovní. Celým generacím lékařů je znám také jako skvělý organizátor odborného života. Mimo jiné se podílel na založení Učené společnosti ČR a České lékařské akademie.“

Blahopřejeme, přejeme zdraví a také děkujeme za podporu kultury v našem městě!
 

Foto: Prof. Ctirad John, DrSc. převzal medaili Josefa Hlávky z rukou profesora JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., předsedy správní rady Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových“ (vlevo)  a profesora MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektor UK (vpravo). Archiv rodiny prof. C. Johna

Zpravodaj města Vodňany 2/2017


25. 1. 2017

Nadějné putování s Komenským

Již po šesté se paní Věra Bělochová touží podělit s návštěvníky vodńanského infocentra o výtvarné projekty svých žáků a studentů ze Základní umělecké školy ve Strakonicích. Do našeho města ji pravidelně přivádějí nejen rodové kořeny a vzpomínky, ale i pestré kulturní dění, do kterého s budoucími výtvarníky ráda přispívá. Životní pouť Jana Amose Komenského (1592 – 1670) a jeho nadčasové dílo Labyrint světa a ráj srdce patří sice mezi tradiční témata pedagogické praxe, ale, jak se zdá, vždy další generací jsou znovu a jinak objevovaná.  Společné vytvoření velkého papírového modelu glóbu jako symbolu cestování utužilo odhodlání mladých výtvarníků se nezaleknout strastiplné „pouti“ za doprovodu Všezvěda Všudybuda a Mámení. Na šesti tmavomodrých tabulích zachycují zásadní poznání, ke kterým Komenský na svých cestách Evropou dospěl.  S ním prošli Bránou světa, prohlédli si Město zdola i shora, vstoupili do Síně osudu. Po celou dobu bděla nad nimi Moudrost. Nezmátla je ani růžová barva brýlí od Mámení. Nakonec s Komenským došli do Domu srdce. Jejich učitelce se bezesporu podařilo přiblížit jim osobnost filosofa a spisovatele J. A. Komenského, považovaného za zakladatele moderní pedagogiky a také autora naprosto originálních učebnic ze 17. století. Literáta, který byl v loňském roce zařazen mezi deset nejžádanějších spisovatelů, z jejichž profilů na Wikipedii je v době maturit nejvíce čerpáno. Výstava J. A. Comenius Cesta poutníka bude otevřena do 30. března 2017.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, únor 2017


18. 1. 2017

Nové zimní fotografie

Dostali jsme zimní fotografie Vodňan, které vyfotografovala ©tartu během několika předchozích zim. Děkujeme.


11. 1. 2017

My tři králové ....

My tři králové .... vykoledovali na Vodňansku a Bavorovsku za tuhého mrazu úctyhodných

 

241.406 Kč

 

Poděkování patří všem štědrým dárcům a všem koledníkům. Převážná část těchto peněz půjde na podporu prachatického Hospice, na nově vznikající Domov Žlutý petrklíč na Lomci pro postižené, Domov sv. Linharta v Chelčicích a potřebným v našem regionu.

 


9. 1. 2017

Fotografie z Tříkrálové sbírky

O víkendu 7. - 8. ledna 2017 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka ve Vodňanech a okolí. Fotografie si můžete prohlédnout na webu vodňanské farnosti.


3. 1. 2017

Podzimní Vodňansko

Dostali jsme krásný dárek v podobě podzimních fotografií Vodňanska od pana Josefa Chrátky, který na podzim vystavoval své fotografie Šumavy v našem infocentru. V průběhu výstavy nás několikrát navštívil a při jeho návštěvách vznikly tyto krásné fotografie. Posuďte sami. Pane Chrástko, děkujeme :-)

 


16. 12. 2016

Jubilejní sborník vodňanského muzea

Dějiny a hmotná kultura historických sídel, ale též tvorba a dílo zdejších obyvatel neustále nabízejí badatelům z řad odborníků i zájmové veřejnosti široké spektrum témat k jejich zkoumání a vyhledávání nových skutečností z minulosti. Také Vodňany, původně středověké město uprostřed jižních Čech, a přilehlé malebné Vodňansko je přitahuje stále novými možnostmi objevovat dosud neznámá fakta. Zachování a šíření objevených poznatků z oblasti muzejních oborů bylo hlavní motivací pro zakladatele sborníku Vodňany a Vodňansko. V roce 1969 redaktor Rudolf Berka ve spolupráci s vedoucím muzea Milošem Veselým připravil jeho první ročník. Jejich rozhodnutí a úsilí můžeme nyní považovat za nadčasové a pro odbornou práci i prestiž malého muzea zásadní. Sborník sice následující roky vycházel pravidelně pouze z počátku a zdálo se, že upadne v zapomenutí. Nová společenská situace na prahu devadesátých let 20. století umožnila následovníkům navázat na tradici publikační činnosti Městského muzea a galerie Vodňany. Od roku 2002 vychází náš sborník pravidelně za pečlivého dozoru redaktorky PhDr. Pavly Stuchlé, Ph.D. Díky její odborné erudici patří mezi ceněná periodika v oblasti historie, muzejní i kulturní práce. Poděkování přináleží panu Stanislavu Plachtovi, který se téměř celou čtvrtinu století stará o technické náležitosti sborníku, a všem autorům, kteří svým zájmem a vytrvalostí obohatili poznání o našem městě a regionu.

Mgr. Jitka Velková – ředitelka MaG Vodňany

 

Vodňany a Vodňansko 10 - obsah

- nově v prodeji v městské galerii a infocentru, cena 120 Kč

 


12. 12. 2016

Fotografie z "Vánoc v rodině Františka Heritese"

V pondělí 12. prosince 2016 uspořádala ZO Svaz postižených civilizačními chorobami pro veřejnost akci - Vánoce v rodině Františka Heritese, pásmo spisovatelových vzpomínek a vánočních písní, kde vystoupili studentky a studenti 3.NG pod vedením Mgr. Petry Dudákové a pěvecký sbor Gymnázia Vodňany pod vedením PaedDr. Ivany Kalivodové. Prohlédněte si fotografie.

 


12. 12. 2016

Táto, dědo ...

V neděli 18. prosince 2016 proběhne v městské galerii tradiční vánoční akce Táto, dědo, máma peče a uklízí, pojďme do galerie. Tentokrát s Vánoční rukodělnou dílnou Davida Valenty, který pro tuto příležitost připravil vlastní papírovou vystřihovánku vánočního domečku a vánoční výzdoby do oken.

 

 


30. 11. 2016

Dnes ještě hezčí


Po 20. únor (dnes)
9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Výstava MaGVodňany

Poutník J. A. Komenský

probíhá do Pá 31. březen 2017
8.00 - 18.00

Pimprlata vystavují

probíhá do Pá 31. březen 2017
9.00 - 12.00
Pro děti Protivín
19.30
Kino MěKS >Vodňany
Út 21. únor
9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Poznávej se – IQLandia Liberec

probíhá do Ne 19. březen 2017
8.00 - 11.00
Trhy Vodňany
16.30
St 22. únor
18.30 - 20.00
19.30
Kino MěKS >Vodňany
Čt 23. únor
19.00
24. únor
16.30 - 18.30
Seminář Vodňany
18.00
19.30
So 25. únor
8.00 - 11.00
Trhy Vodňany
14.00 - 17.00
20.00
Zábava/ples Pražák
20.00 - 0.00
Zábava/ples Libějovice
20.00 - 2.00
Zábava/ples Bavorov
Po 27. únor
12.00 - 17.00
Pro děti Vodňany
19.30
Kino MěKS >Vodňany
Út 28. únor
8.00 - 11.00
Trhy Vodňany
10.00
Kino MěKS >Vodňany
19.00 - 0.00
Zábava/ples Libějovice
St 1. březen
18.30 - 20.00
Čt 2. březen
14.00
So 4. březen
14.00 - 16.00
Výstava Vodňany

Výstava Pelmel
fotografie - koláže - obrazy

So 4. březen - Pá 31. březen 2017
13.00
Záboří
16.00
Výstava Vodňany
vernisáž výstavy v sobotu 4. března 2017 v 16,00 hodin

Marie Lhotová - Milan Nakonečný
Imaginární portrét

So 4. březen - 16.00 hodin - Ne 30. duben 2017
16.00
Ne 5. březen
18.00
Sport Seminář Protivín
Út 7. březen
15.00
Černá hodinka

Vodňany a Vodňansko

St 8. březen
18.30 - 20.00
Čt 9. březen
19.00
10. březen
18.00
Kultura Chelčice
Po 13. březen
10.00
St 15. březen
18.30 - 20.00
19.00
17. březen
19.00
Divadlo MěKSVodňany
So 18. březen
9.30
Sport Vodňany
16.00
20.00
Slavnost MěKSVodňany
Předprodej v Kavárně Colombina Po - Pá 8 - 18 hodin

6. MĚSTSKÝ PLES a REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VODŇANY.

20.00 - 2.00
Zábava/ples Bavorov
Po 20. březen
8.30 - 16.30
Čt 23. březen
19.00
24. březen
10.00
Ne 26. březen
14.00
Výstava MaGVodňany

Chodské a jiné nálady
Václav Sika - obrazy

Ne 26. březen - 14.00 hodin - Ne 14. květen 2017
Út 28. březen
19.30
Divadlo S MěKS >Vodňany
Čt 30. březen
Koncert MaGVodňany
31. březen
19.00 - 0.00
Divadlo Bavorov

Projekt aktualizace webových stránek byl realizován v rámci dotace Jihočeského kraje.
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím