Hradební slavnosti ve Vodňanech

10. září 2011 proběhnou Hradební slavnosti, kdy budou zpřístupněny vodňanské památky, včetně některých, které nejsou běžně přístupné. Program. Slavnosti probíhají v rámci Dnů evropského dědictví 2011 a souběžně s Mariánskou poutí.

28. 8. 2011

Poděkování panu Rudolfu Berkovi

13. 7. 2011 panu Rudolfu Berkovi poblahopřál Ing. Viktor Blaščák, starosta města, k vydání jeho bibliografie, která čítá 465 položek odborných, novinářských a literárních monografií, statí a článků. Publikaci vydalo Městské muzeum a galerie Vodňany.

Obrázek - Poděkování panu Rudolfu Berkovi

Foto: Karel Burda

13. 7. 2011

Rudolf Berka - Bibliografie

Městské muzeum a galerie vydalo novou publikaci - Rudolf Berka - Bibliografie. V tištěné a elektronické verzi na CD-ROM.

13. 7. 2011

Zkamenělé dřevo z třetihor podruhé

28. června 2011 vyšel článek v Mladé Frontě DNES - jižní čechy o vzácném nálezu zkamenělého dřeva z období třetihor. Zkamenělé dřevo bude k vidění po celé prázdniny 2011 v Informačním centru Vodňany.
30. 6. 2011

Témata studentské a žákovské odborné činnosti vypsané Nadací města Vodňan pro školní rok 2011 – 2012

Nadace města Vodňan vypisuje výběrové řízení na nadační podporu studentské a žákovské odborné činnosti (SOČ) pro školní rok 2011 – 2012.
22. 6. 2011

Vyhodnocení soutěže Stavíme na sobě

Prohlédněte si fotografie ze slavnostního předání ocenění soutěže Stavíme na sobě, které proběhlo 15. června 2011 v obřadní síni OÚ Vodňany.
17. 6. 2011

Vyhledávání na stránkách

Dnes jsme přidali slibované vyhledávání na stránkách infocentra.
13. 6. 2011


Prácheňsko regionální produkt

19. května 2011 byly v prostorách strakonického hradu, za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, zastupitele Jihočeského kraje Jiřího Netíka, a zástupce Asociace regionálních značek paní Kateřiny Čadilové, uděleny certifikáty "Prácheňsko regionální produkt" dvěma vodňanským podnikatelům. Jaroslovu Muchlovi z Pražáku za řezbářské výrobky a dřevěné šperky a Petru Práškovi z Vodňan za jeho užitkovou a dekorativní keramiku. Více na stránkách MAS Vodňanská ryba.
7. 6. 2011

Majáles Trivis 2011

2. června 2011 proběhl Majáles Trivisu na vodňanském náměstí. Přinášíme několik fotografií z průběhu.
5. 6. 2011