orázek zobrazit místo na mapě - Slavnostní odhalení busty Jana Zrzavého
Případné finanční dary můžete poukázat Městskému úřadu Vodňany číslo účtu 78-957960227/0100, variabilní symbol 1111, pokladna finančního odboru tel.: 383 379 181, kodadkova@muvodnany.cz
So 27. září 2014 - 17.00 hodin

Slavnostní odhalení busty Jana Zrzavého

Místo konání: "Zeyerův" dům, Zeyerovy sady43/II, Vodňany
Pořadatelé:
Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, Vodňany, Mgr. Pavel Janšta, 383 379 119, jansta@muvodnany.cz, www.vodnany.eu
Městské kulturní středisko Vodňany, Ing. Michal Madar, 383 382 626, 383 383 075
Zvětšit