Akce
○ dnes
> víkend
> týden
> měsíc

Těžba štěrkopísků u Krašlovic

V informačním centru se můžete seznámit s peticí proti těžbě štěrkopísků u Krašlovic.

Obrázek - Těžba štěrkopísků u Krašlovic

27. 3. 2024

Týdeník Strakonicko - Bistro z Vodňan

Obrázek - Týdeník Strakonicko - Bistro z Vodňan

29. 2. 2024

Obrazy a deštníky

Srdečně zveme na prodejní výstavu do Sloupové síně na městském úřadě.

Obrázek - Obrazy a deštníky

29. 2. 2024

Sportovní úspěchy

Obrázek - Sportovní úspěchy

Obrázek - Sportovní úspěchy

17. 2. 2024

Anketa

5. 2. 2024

Výstava v Infocentru

Obrázek - Výstava v Infocentru

3. 1. 2024

PF 2024

Obrázek - PF 2024

20. 12. 2023

Deník.cz: Dědek, pacholek a koza ho provází životem. Alois Gribač miluje práci se dřevem

8. 12. 2023

Kalendářík do kapsy 2024

Obrázek - Kalendářík do kapsy 2024

Městském muzea a galerie Vodňany každoročně připomíná některé dílo zastoupené ve výtvarné sbírce na drobném propagačním kalendáříku. V roce 2024 nás bude provázet zákoutí mostu sv. Jana Nepomuckého v Mlýnské ulici od akademického malíře a pedagoga Jana Bulíře (1904 – 1986), rodáka ze severočeské Dubice u České Lípy. Autor po studiích na ČVUT a Akademie výtvarného umění v Praze působil postupně na středních školách v Klatovech, Praze, Mukačevě a zakotvil na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích. Od dětství se zajímal o houby a patřil mezi zakládající členy mykologického kroužku, nyní Mykologického klubu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. O houbách psal do odborných časopisů a také je maloval. Bezesporu se proslavil coby malíř jihočeské krajiny a historických zákoutí zdejších měst. Ve Vodňanech namaloval nejen oblíbený můstek, ale opakovaně i zachované kamenné bašty. Na výstavě v roce 1976 v městské galerii vystavil ze své grafické a malířské tvorby také zahraniční krajiny a města, květinová zátiší i portréty. Kalendářík 2024 byl vydán u příležitosti 120. výročí malířova narození. Zájemci ho mohou získat v infocentru či městské galerii.

18. 10. 2023

Příští rok se vykoupeme v pískovně u Čavyně

Zdroj: Strakonický deník, LUCIE KOTRBOVÁ

Odkud jdou tisíce tun pís­ku na stavbu dálnic D3 a D4? Z Čavyně u Vodňan. Pískovna v současnosti zásobuje materiálem dvě největší dopravní stavby na jihu Čech. Jen na D4 odtud každý týden putuje na 800 tun písku.

Dálnice D3 a D4 se prodlouží dohromady o více než 60 kilometrů, což vyžaduje pořádné kvantum betonu. Dvorním dodavate­lem stavebního materiálu - především jemného písku do betonu - pro obě stavby je i díky své ideální poloze pís­kovna Čavyně u Vodňan. Lo­ni, kdy už se pracovalo na všech osmi nově budova­ných úsecích, zde stoupla těžba na 380 tisíc tun.

Dopravní stavby jsou vý­znamným odběratelem ma­teriálu. V minulosti se odtud vozil písek i na stavbu hor­kovodu z Temelína do Čes­kých Budějovic, kam během dvou let padlo zhruba sto ti­síc tun. Především v dnešní době, kdy je stavebnictví v útlumu, jsou podobné pro­jekty hlavními zákazníky.

I kvůli dopadu krize na stavebnictví letos očekávají v pískovně nižší objem těžby než loni. „V pískovně to vidí­me hlavně na omezené akti­vitě maloodběratelů, ale i na řadě zrušených větších in­vestičních akcích. O to vý­znamnější jsou pro nás nyní dodávky na budování dál­niční sítě. Jen na dálnici D4 v tomto období dodáváme každý týden 800 tun písku. Materiál slouží k výstavbě veškerých betonových prvků, zejména mostů, okružních křižovatek či nájezdů,“ uvedl vedoucí pískovny Čavyně Stanislav Kužel ze společ­nosti České štěrkopísky.

Pískovna Čavyně patří k nejmladším těžebním ob­lastem v kraji. Začalo se o ní mluvit v roce 2008, kdy těž­bu štěrkopísku schválili vodňanští zastupitelé.

O dva roky později začal archeologický průzkum a pak samotná těžba. Zahájení provozu doprová­zely protesty a petice. V roce 2018 došlo k rozšíření těžby a ani tehdy to neproběhlo zcela v klidu.

V současnosti už se připravuje první rekultivace. Část ložiska by měla být už letos dotěžena a spo­lečnost České štěrkopísky v ní chce příští rok upravit svahy, dosypat terén a vytvořit jezero pro veřejnost. Jedná se o okrajovou část areálu, takže ji následně těžaři oddělí plotem od stávající těžby a poskytnou lidem koupaliště. Štěrkopísek z pís­koven patří vedle stavebního kamene z kameno­lomů mezi základní stavební suroviny. Investoři a betonárky oceňují, že nejkvalitnější části ča- vyňského ložiska vynikají výrazně světlou barvou písku, což podporuje estetický výsledek betono­vých prvků.

Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem těchto materiálů. Z před­běžných prognóz vyplývá, že do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Jihočeský kraj disponuje několika velkými řekami a díky tomu i dostateč­nými zásobami štěrkopísků. V současnosti zde funguje patnáct pískoven. I tak však může region brzy čelit problémům s jejich těžbou. Geologové spočítali, že do deseti let skončí naprostá většina ložisek a zůstanou pouhá tři.

12. 10. 2023