Akce
○ dnes
> víkend
> týden
> měsíc

U vodňanských Čápů

Zpráva, která potěší - U vodňanských Čápů je doma opět plno!
Foto dne 15. 6. 2021 Martin Kulhavý

Obrázek - U vodňanských Čápů

15. 6. 2021

VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA K OSVOBOZENÍ JIHOZÁPADNÍCH ČECH

10. 5. 2021

 

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY MĚSTA aneb Revitalizace Milí Vodňanští, všimli jste si, že válce, které slouží jako výlepové plochy...

Zveřejnil(a) Městské kulturní středisko Vodňany dne Čtvrtek 25. března 2021
25. 3. 2021

Posel jara si letos pospíšil

Obrázek - Posel jara si letos pospíšil

Posel jara si letos pospíšil a na vodňanský komín přiletěl již v pátek 19. února 2021. Jedná se však o čapího samce, který v loňském roce ve Vodňanech nehnízdil. Zatím se však nepodařilo vyfotografovat celý číselný kód na jeho kroužku a určit jeho původ. Kdokoliv z vodňanských fotografů může pomoci při lovení potřebných údajů. Děkujeme!

Foto Martin Kulhavý

22. 2. 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkráloví koledníci nemohou letos osobně přijít a popřát štěstí, zdraví a dlouhá léta.

Obrázek - Tříkrálová sbírka 2021

Finanční příspěvek můžete darovat

  1. do kasičky umístěné v kostele Narození Panny Marie ve Vodňanech po mši svaté do 24.1.2021,
  2. do kasičky umístěné v květinářství Žlutý tulipán, Mokrého 186, Vodňany v provozní době do 24.1.2021,
  3. do kasičky online na www.trikralovasbirka.cz do 30.4.2021

po kliknutí na odkaz DAROVAT ONLINE zvolíte částku, dále můžete zadat PSČ 38901 pro podporu projektů v našem regionu (pokud nezadáte PSČ, půjde částka na centrální účet), po zadání Vašich údajů vyberete způsob platby bankovním převodem nebo platební kartou.

sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol 77702043 pro region Vodňanska a Bavorovska, specifický symbol 37063

13. 1. 2021

Zastavte se pro novou turistickou vizitku

Obrázek - Zastavte se pro novou turistickou vizitku

7. 12. 2020

Věnováno přátelům hradu Helfenburku u Bavorova, zejména Brontosaurům

Obrázek - Věnováno přátelům hradu Helfenburku u Bavorova, zejména Brontosaurům

 

V roce 1987 založilo několik kamarádů Základní článek Hnutí Brontosaurus Helfenburk Vodňany, aby mohlo ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice pořádat tábory a víkendové pobyty pro mládež. Téměř deset let jejich dobrovolní účastníci pracovali nejen na hradě, ale také v okolních lesích. V roce 1994 se podařilo v nakladatelství Velarium Č. Budějovice, vedené Radanem Běhounem, vydat úspěšnou knížečku „Helfenburk: průvodce hradem a jeho historií, pověsti o pustém zámku, mapa okolí s komentářem“ s fotografiemi Josefa Roubíčka. Tři sta výtisků bylo obratem rozebráno a byl vydán dotisk. Téměř jeho celý náklad pěti set výtisků se však vůbec do rukou návštěvníků Helfenburku nedostal. Ve čtvrtek 31. srpna 1995 shořel v dřevěné chatě na třetím hradním nádvoří. Zcela zničená chata, vybudovaná Klubem českých turistů, která sloužila šedesát let jako pokladna vstupenek a útočiště pro správce i brigádníky, již nebyla obnovena.

Smutný osud žádané knížečky se podařilo změnit až po dvaceti pěti letech. Městské muzeum a galerie Vodňany za podpory Jihočeského kraje a svého zřizovatele vydalo knížku „Helfenburk v pověstech“ s textem o historii hradu s jeho popisem a souborem pověstí z původní publikace. K vydání s ilustracemi Čeňky Ryšlinkové, absolventky 2. cyklu oboru výtvarná výchova Základní umělecké školy Vodňany, ji připravilo grafické studio Harpuna Č. Budějovice, opět vedené Radanem Běhounem.

Zájemci si mohou knížku prohlédnout i zakoupit ve vodňanském infocentru.

J. Velková

Obrázek - Věnováno přátelům hradu Helfenburku u Bavorova, zejména Brontosaurům

Radost z knížky po 25 letech - Jitka Velková, autorka, a Radan Běhoun, grafik a nakladatel. Foto Jakub Samek

4. 12. 2020

Koronavirus aktuálně - Vodňany a okolí

2. 11. 2020

Potřetí o jihočeských zámeckých stavbách

Pilná spisovatelka Jaroslav Pixová vydala nový díl knižního seriálu Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes. Tentokrát se čtenáři blíže seznámí se sedmi objekty na Strakonicku i Písecku. Jedná se o zámek v Bratronicích, tvrz v Kadově, zámky v Poli, ve Štěchovicích a ve Štěkni, kam se pravidelně v létě vracel a zde i závěr života prožil spisovatel Karel Klostermann. Dále je popisován zemanský a svobodnický statek v Rohozově u Chyšek a „zámeček“ ve Žďárských Chalupách u Protivína. Autorka zaznamenala známá i méně známá historická fakta, která jsou doplněna osobními příběhy majitelů i oblíbenými vzpomínkami pamětníků. Do knížky také přispěl krátkým vyprávěním emeritní ředitel Městského muzea a galerie Vodňany Jiří Pazdera, který nás na počátku roku bohužel opustil. Ve funkci konzervátora Okresního národního výboru ve Strakonicích měl na starosti nejeden chátrající památkový objekt v regionu. Musel se často vypořádávat s obtížemi spojených s jejich údržbou. Na zámku v Bratronicích na Blatensku, který je především spojován s cyklistickou legendou Christianem Battagliou, se setkával s jeho sestrou Blankou. Osobitá „baronka“ dokázala pracovat nejen jako hrobnice, ale také svérázným jednáním zaskočit úředníka i dělníky, kteří tehdy opravovali střechu zámku. Obsah příběhu nyní nebude prozrazen, abyste se na četbu zajímavé knihy s řadou historických i současných fotografií mohli více těšit. Publikace bude k nahlédnutí i ke koupi ve vodňanském infocentru.

J. Velková

Obrázek - Potřetí o jihočeských zámeckých stavbách

2. 11. 2020

Vodňanské infocentrum slaví 20. sezónu

Turistické informační centrum ve Vodňanech zahájilo svůj provoz v červenci 2000 ve skromném prostoru jedné místnosti v přízemí Městského úřadu (dnes část podatelny). Jeho vznik iniciovali tehdejší pracovníci Městského muzea a galerie Vodňany, kteří organizovali pravidelné výlety a zájezdy na turisticky zajímavá a historická místa v Čechách i na Moravě. Provozu nové služby se ujala paní Marie Pencová, kterou po jejím odchodu do důchodu vystřídala současná pracovnice infocentra paní Vlasta Schánělcová. Mezi poskytované služby patřil prodej map, pohlednic, drobných turistických suvenýrů, omezené množství nabídkových letáků a především ochota pomoci příchozím návštěvníkům. Z počátku nemělo infocentrum počítač, telefon, ani samostatné webové stránky. V roce 2003 při vzniku správního obvodu obce s rozšířenou působností ve Vodňanech a rekonstrukci zadního traktu budovy radnice Město Vodňany poskytlo za účelem rozvoje služeb infocentra vhodnější uvolněné prostory (dříve odbor správy majetku i byt správce), ve kterých se provozovna nachází doposud. Zájem o stále rozšiřující a měnící se služby (pořád ještě novinkou je půjčování elektrokol) bezesporu roste a nejvíce turistů do našeho města zavítá určitě v létě, kdy je zde otevřeno každý den. V červenci 2001 využilo službu 383 návštěvníků - v červenci 2020 přišlo 1868 zájemců. V srpnu 2001 bylo evidováno 371 turistů a v srpnu letošního roku 1350 osob. Příchozí po celou dobu obsluhuje pouze jedna pracovnice či pracovník MaG Vodňany. Jejich požadavky bývají často překvapivé a bez nápaditosti i ochoty nelze uspokojivě vyhovět. Určitě pak potěší nejen slovní či písemná pochvala, ale i tajná kontrola pracovníka agentury Czech Tourism, který letos zaslal opět hodnocení 100 %. V loňském roce jsme pilně plnili databázi (907 akcí a 804 subjektů) na webu (60 371 přístupů) i facebooku (697 sledujících). V průběhu roku 2019 navštívilo infocentrum celkem 6769 návštěvníků. Letos to bude pravděpodobně méně, ale uzavření z důvodu nouzového stavu jsme před letní sezónou využili na vymalování a úklid infocentra. Nyní na podzim jsme se rozhodli podpořit Světový den pro rozvoj informací. V sobotu 24. října 2020 od 9 do 12 hodin přijďte oslavit Den turistických informačních center a seznámit se službami, které ve vodňanském infocentru poskytujeme již 20 let. Srdečně zveme!

J. Velková

6. 10. 2020