St 17. únor - Ne 28. únor 2021 - 0.05 hodin

Krampus Vodňany
výstava za skly

Kolem kulturního domu ve Vodňanech je od pondělka 18. ledna čilý ruch.
V nouzových východech vystavujeme unikátní masky vodňanského uskupení Krampus Vodňany. Takovou návštěvnost jsme už dlouho nezaznamenali.
Ve vitrínách MěKS je vystaveno 22 postav a 11 hlav ručně vyřezávaných masek alpských strašidel. Výstavu můžete navštívit do konce února.
Krampus Vodňany je jedno z nejpočetnějších uskupení svého druhu v Čechách. Skupina má vlastní řezbáře, kteří kompletně masky vyrábí. Ojedinělé je i to, že v čele tradičního průvodu dva mniši táhnou loukoťový vůz, po jehož bocích efektně šlehají plameny.
Více o Krampus zde.

Otevřeno: 18. 01. 2021 - 18. 02. 2021 - 00:00 - 24:00
Plakát Krampus Vodňany