St 17. únor - Ne 28. únor 2021 - 0.05 hodin

Krampus Vodňany
výstava za skly


Kolem kulturního domu ve Vodňanech je od pondělka 18. ledna čilý ruch.V nouzových východech vystavujeme unikátní masky vodňanského uskupení Krampus Vodňany. Takovou návštěvnost jsme už dlouho nezaznamenali.Ve vitrínách MěKS je vystaveno 22 postav a 11 hlav ručně vyřezávaných masek alpských strašidel. Výstavu můžete navštívit do konce února.Krampus Vodňany je jedno z nejpočetnějších uskupení svého druhu v Čechách. Skupina má vlastní řezbáře, kteří kompletně masky vyrábí. Ojedinělé je i to, že v čele tradičního průvodu dva mniši táhnou loukoťový vůz, po jehož bocích efektně šlehají plameny.Více o Krampus zde.

Otevřeno: 18. 01. 2021 - 18. 02. 2021 - 00:00 - 24:00