So 14. září 2024

Mezinárodní dny Petra Chelčického
12. ročník - Návrat ke kořenům

Hlavním tématem pro ekumenická setkání a bohatý kulturní program budou "Návraty ke kořenům".
Do Chelčic se také navrátí starobylý zvon Máří Magdaleny z nedaleké kaple Na Lázni, který k nám do Čech přiveze osvětový spolek z Rakouska, kam se zvon dostal za 2. světové války.
Záštitu nad touto akcí si vzali pan patriarcha Tomáš Butta z CČSH a pan František Talíř, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje.
Zveme širokou veřejnost na pestrý celodenní program.
Místo konání: Chelčice
Pořadatelé:
Obec Chelčice, starosta, 383 382 479, 602 646 525, info@chelcice.cz, www.chelcice.cz
Římskokatolická farnost, Chelčice, P. Josef Prokeš, www.farnostvodnany.cz/cs
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Mgr. Klára Kavanová Mušková, 776 134 683, reditelka@linhart-chelcice.cz, www.linhart-chelcice.cz/
Plakát Mezinárodní dny Petra Chelčického