So 11. květen 2024 - 17.00 hodin

Cirkus bude!

Místo konání: Sportovní areál, Strunkovice nad Blanicí
Pořadatelé:
Městys Strunkovice nad Blanicí, Karel Matějka, 736 642 811, starosta@strunkovicenadblanici.cz, www.strunkovicenadblanici.cz
MISTRAL, artistická skupina, www.skupinamistral.cz
Plakát Cirkus bude!