Nová kniha - Vodňany a Vodňansko 11

Obrázek - Nová kniha - Vodňany a Vodňansko 11

Městské muzeum a galerie vydává v těchto dnech nový sborník Vodňany a Vodňansko 11. Publikaci si můžete zakoupit v informačním centru nebo městské galerii.

18. 10. 2019

Fotografie ze Slavnostního předání čestného občanství Wolfgangu Wendelovi

30. 9. 2019

Den vodňanského kostela i s architekty z Norska

Věž vodňanského kostela Narození Panny Marie je vidět z daleka. Pokud nahlédneme i do jeho interiéru, překvapí nás výmalba, jež zdobí všechny stěny. Jejím autorem je významný český malíř Mikoláš Aleš, jenž žádnou jinou sakrální stavbu v Čechách svým nezaměnitelným rukopisem nezkrášlil. Vodňanský kostel je vskutku jedinečnou kulturní památku, jež však už léta potřebuje řádnou rekonstrukci. Zejména střecha věže je doslova v havarijním stavu.

Farnost Vodňany se proto rozhodla ucházet se o grant z tzv. Norských fondů, které se opět otevírají po sedmi letech a zájemci se mohou do nich přihlásit na podzim letošního roku. V případě úspěchu žádosti je možno získat až 38 miliónů Kč.

Záměrem projektu revitalizace vodňanského kostela však není jen prostá oprava stávajícího stavu. „Byli bychom rádi, aby to byla oprava neobyčejná, a tak ji povedeme ve třech rovinách,“ říká vodňanský farář P. Josef Prokeš. V první řadě by mělo jít o obnovu duchovní – „chceme otevřít kostel nejenom věřícím, klasickým návštěvníkům nedělních bohoslužeb, ale opravdu každému příchozímu. Aby to byl příjemný prostor duchovního ztišení,“ přibližuje dále pater Josef.

Další dvě roviny jsou turistické a vzdělávací. Projekt má ambici přiblížit bohatý ale pro současníky často nečitelný jazyk historie a náboženství moderními prostředky – audiovizuální technikou, mobilní aplikací, webem a rozšířenou realitou.

I díky podpoře z Ministerstva kultury se podařilo domluvit návštěvu trojice architektů z ateliéru Schjelderup & Gram, jenž sídlí v norském Stavangeru. Ti mají bohaté zkušenosti s rekonstrukcí a modernizací kostelů a katedrál v Norsku. V ideálním případě se stanou partnery v projektu s tím, že jejich role by neměla být jen poradní, ale část podoby rekonstrukce by přímo sami navrhli.

Spolu s Městským muzeem a galerií pořádá Farnost Vodňany „Den vodňanského kostela“ 29. září 2019. Program začíná ve 13 hodin v galerii výstavou dokumentů o vodňanském kostele a výtvarnou dílnou s modelářem Davidem Valentou „Postav si svůj kostel“. Ve 14 hodin přiblíží projekt revitalizace kostela P. Josef Prokeš, projektový manažer Pavel Janšta a trojice norských architektů (tlumočení bude zajištěno). Od půl čtvrté bude následovat komentovaná prohlídka v samotném kostele Narození Panny Marie pod vedením ředitelky Městského muzea a galerie Jitky Velkové. Na vše se podrobněji můžete podívat na plakátu níže – anebo nejlépe když na Den vodňanského kostela sami dorazíte.

Pavel Janšta

Kontakty:

P. Josef Prokeš – krikjp@gmail.com, 608 854 937, duchovní správce farnosti

Jitka Velková – mag@vodnany.net, 383 382 057, ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany

Pavel Janšta – pavel.jansta@gmail.com, 776 002 794, Projektový manažer

 

Obrázek - Den vodňanského kostela i s architekty z Norska

24. 9. 2019

Fotografie - HRADEBNÍ SLAVNOST 2019

18. 9. 2019

denik.cz - Sedm statečných do Itálie

17. 9. 2019

Témata studentské a žákovské odborné činnosti

Témata studentské a žákovské odborné činnosti vypsaná Nadací města Vodňan pro školní rok 2019 - 2020 a pravidla pro zpracování soutěžních prací

 

1. Zpívající Vodňany 

    (Historie sborového zpěvu v našem městě při příležitosti 160. výročí Založení Zpěváckého spolku)

 

2. Jak pomáháme ve Vodňanech a na Vodňansku

     (Historie a současnost sociálních služeb při příležitosti 20 výročí zřízení Centra sociální pomoci)

 

3. Vedení našeho města v průběhu století

    (starostové Vodňan od roku 1918 po současnost)

 

Termín pro podání přihlášky do 30. 9. 2019

2. 9. 2019

Imatrikulace nových studentů Gymnázia Vodňany

2. 9. 2019

Darujte zážitek

Darujte svým blízkým jednodenní zážitek na elektrokole. Dárkové poukazy jsou nově k dispozici u nás v infocentru.

Obrázek - Darujte zážitek

26. 8. 2019

Přehlídka prací z Vodňanských výtvarných dní 2019

Výstavu tvorby z plenéru Klubu vodňanských výtvarníků a hostů z partnerských měst ve Sloupové síni městského úřadu můžete navštívit po celý srpen.

Obrázek - Přehlídka prací z Vodňanských výtvarných dní 2019

Obrázek - Přehlídka prací z Vodňanských výtvarných dní 2019

2. 8. 2019

Půjčovna elektrokol v infocentru

15. 7. 2019