30 let od sametu ve Vodňanech na JTV

11. 6. 2019

Fotografie ze Slavnostního vyhlášení výsledků studentské odborné činnosti 2018/2019

10. 6. 2019

Sametové Vodňany v Praze

V pátek 30. května byla v Letohrádku královny Anny a v přilehlé Královské zahradě otevřena rozsáhlá fotografická výstava „1989: Pád železné opony“, kterou pořádá Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu. Její kurátoři Václav Kučera, Dušan Veselý a Daniela Mrázková oslovili více než 70 česko-slovenských fotografů a také 25 fotografů z Bulharska, Maďarska, Polska. Rumunska a bývalé NDR, aby podali svědectví o událostech před 30 lety nejen u nás, ale i v zemích tzv. socialistického bloku. Nevystavují zde pouze nejznámější fotografové, ale řada pohotových a především zapálených autorů z regionů. Výstava česko-slovenských snímků z listopadu až prosince 1989 je tak jedinečná a pro širokou veřejnost objevná. Mezi vybranými autory naleznete i vodňanského fotografa Karla Burdu, kterému k významnému úspěchu blahopřejeme!!!

K výstavě byly vydány dvě publikace: mezinárodní (144 s.) a česko-slovenská (360 s.), ve které se mezi záběry z Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy… nachází také šest fotografií z Vodňan. S dalšími snímky z archivu K. Burdy se budete moci seznámit na připravované výstavě „Sametové Vodňany“, která bude zahájena 6. října v městské galerii. Pražská výstava potrvá do 30. listopadu a vstup je zdarma.

J. Velková

Obrázek - Sametové Vodňany v Praze

5. 6. 2019

Pražák v proměnách času

Nová publikace v prodeji v infocentru
150 Kč

Obrázek - Pražák v proměnách času

4. 6. 2019

Fotografie z žehnání motorek na Lomci

4. 6. 2019

Kalendář akcí

Na základě rozhodnutí Komise kulturní bude připraven čtvrtletní Kalendář akcí ve Vodňanech a v místních částech. Poprvé vyjde jako samostatný list na konci června v příštím čísle Zpravodaje města Vodňany. Bude se jednat o přehled aktivit v období červenec až září 2019. Oslovujeme pořadatele veřejných kulturních, společenských, sportovních, zájmových aj. akcí a programů, aby v zájmu propagace své činnosti a pozvání veřejnosti se do 30. května 2019 obrátili na vodňanské infocentrum, nám. Svobody 18/I, Vodňany, tel.: 383 384 934, e-mail: info@vodnany.net. Infocentrum je otevřeno každý den od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodin.

10. 5. 2019

Radostný Den Země

Obrázek - Radostný Den Země

V předvečer Dne Země v sobotu 21. 4. 2019 zasadil pan Miloš Štěpnička s členy spolku Krajina nepřehlédnutelný strom na rohu rybníka Velká Outrata. Smuteční vrba tak zacelila smutek za ztrátou její předchůdkyně.

Foto Jitka Mašlová

10. 5. 2019

VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA K OSVOBOZENÍ JIHOZÁPADNÍCH ČECH

7. 5. 2019

Sametové Vodňany

Obrázek - Sametové Vodňany

Čas ubíhá skutečně rychle. Tak Vás může překvapit, že Vaše vlastní zážitky, postoje nebo činy jsou již historií. Městské muzeum a galerie Vodňany připravuje s fotografem Karlem Burdou výstavu dokumentů a fotografií z let 1989 – 1990. Nezajímají nás pouze listopadové události, ale také dění ve Vodňanech po celý rok 1989 a rok následující. Uvítáme fotografie a dokumenty z osobních archivů i vzpomínky pamětníků. Předem děkujeme!

Jitka Velková, Městské muzeum a galerie Vodňany, tel.: 383 382 057, 603 363 019, mag@vodnany.net

FOTO Karel Burda, Písecká 31, Vodňany, tel.: 603 171 458, otevřeno: Po a St 10 – 12, 13.30 – 16 hodin, Pá 9 – 12 hodin

23. 4. 2019

Pozvánka nejen na vycházku

Vyznavači pohybu v přírodě a nadšenci pro kulturní i technické památky v jihočeské krajině najdou v nabídce vodňanského infocentra publikace Eduarda Oberfalcera Naučné stezky, vycházkové okruhy a technické památky v okrese Strakonice. Mohou se tak vydat nejen do okolí Vodňan, ale opakovaně objevovat i zajímavosti na Blatensku a Strakonicku. Knížku vydal Svazek města a obcí okresu Strakonice (SMOOS).

Obrázek - Pozvánka nejen na vycházku

23. 4. 2019