Kaple svatého Vojtěcha

Kapli sv. Vojtěcha na dohled někdejšího královského města Vodňan založil roku 1730 zdejší měšťan Kristián Jonáš, tesařský mistr. Vysvětil ji o svátku sv. Vojtěcha 23. dubna 1732 vodňanský děkan a okrskový vikář P. Antonín Vokoun. Kaple nese zasvěcení sv. Vojtěcha, sv. Antonína Paduánského a sv. Maří Magdalény. Zakladatel i jeho vnuk v ní nalezli místo posledního odpočinku. Za vlády císaře Josefa II. byla kaple v roce 1787 uzavřena z důvodu plošného rušení nadbytečných sakrálních objektů a prodána do soukromých rukou. Nového vysvěcení se dočkala roku 1816. Od roku 1860 až doposud přináleží do majetku města Vodňan. Dekorativní malba interiéru z roku 1896 byla v roce 1994 rekonstruována a restaurována Janem a Dagmarou Hálovými, ak. malíři restaurátory z Lažánek u Blatné. Nový oltářní obraz sv. Vojtěcha namaloval ak. mal. Alois Martan ze Strakonic. Na přilehlém pozemku byl v roce 1960 zřízen v současnosti užívaný hřbitov. V kapli se konává poutní bohoslužba Římskokatolické farnosti k svátku sv. Vojtěcha. Od roku 2013 slouží také k bohoslužbám Pravoslavné církevní obce Č. Budějovice.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2015/1