Alois Rádl

Rádl, Alois
* 20. červen 1906 (Vodňany)
22. prosinec 1957 (Leopoldov)
Medailon:

Absolvoval obecnou školu ve Vodňanech a jeden ročník měšťanské školy tamtéž, reálku v Českých Budějovicích, kde 1926 maturoval.

Pracoval v Praze na poštovním šekovém úřadě, pak na celním úřadě, poté přeložen do Horního Dvořiště a Českých Velenic. Později úředník na ministerstvu zemědělství v Praze.

Pronásledován za spolupráci s protifašistickým odbojem, aktivní účastník pražského povstání v květnu 1945, za odbojovou činnost vyznamenán Československou medailí za zásluhy II. stupně.

Člen Československé strany národně socialistické.

1950 invalidní důchodce – následky tvrdého zacházení za okupace.

Zatčen 5. 12. 1951, odsouzen 19. 6. 1952 Státním soudem v Praze na 20 let odnětí svobody (tzv. skupina ARS – činnost proti lidově demokratickému zřízení, zpravodajské úkoly, napomáhání k emigraci, tj. velezrada a vyzvědačství). Vězněn na Pankráci, ve Valdicích, na Mírově a v Leopoldově, kde zemřel, pohřben tamtéž.