Vodňany v období první republiky 1918 – 1938

(ze zpráv dobového tisku)

Berka Rudolf

Obálka Vodňany v období první republiky 1918 – 1938
Hlavní název:Vodňany v období první republiky 1918 – 1938
Další název:(ze zpráv dobového tisku)
Hlavní autor:Berka Rudolf
Litografie:PTS, spol. s r. o. Vodňany
Tisk:Tiskárna HEMALA Písek
Žánr:historie, Vodňansko
Počet stran:74
Datum vydání:2005
Vydavatel:Městské muzeum a galerie Vodňany, 2005
Pořadí vydání:1. vydání
Náklad:250 ks
ISBN:80-239-5086-X
Cena:70 Kč
Vazba:brožovaná
Medium:kniha
Jazyk:český
Popis:

Dalším zpracováním místních dějin je publikace Vodňany v období první republiky 1918 - 1938, kterou na podkladě zpráv vyhledaných v dobovém regionálním tisku sestavil Rudolf Berka. Pořadí jednotlivých kapitol se odvíjí od základních statistických dat přes lokální politiku, rozebírá hospodářský vývoj podniků obecních i soukromých, nezapomíná ani na tehdejší společenské a kulturní dění, školství, religiozitu a sport s obligátní černou kronikou v závěru na první dojem útlé knížky. Zkušený autor dokázal svým osobitým vypravěčským stylem umně pospojovat a oživit někdy strohé věty tiskovin a čtivou formou na základě dlouholetého studia tohoto typu historického pramene zpřístupnil široké veřejnosti řadu cenných údajů, vypovídajících o životě meziválečných Vodňan. Publikace je ilustrována dobovými fotografiemi.