Helfenburk

Zřícenina hradu na skalnatém hřebenu v polesí Mlaka, založeného Rožmberky r. 1355, je z daleka viditelnou dominantou krajiny. Hrad zpustl koncem 16. století. Z upravené věže se nabízí nádherná vyhlídka do širokého okolí. Objekt je ve správě města Bavorova. Rozsáhlý hradní areál a jeho okolí se staly místem dění filmové pohádky Princezna ze mlejna.