Školní pokusnictví

"V r. 1921 byla koupena louka" Jordán od majitele velkostatků Jana Schwarzenberga pro výstavbu rybí líhně a pokusných rybníků. Již 26. 5. 1921 byla zadána stavba rybí líhně a v srpnu téhož roku bylo započato se stavbou pokusných rybníků. V roce 1922 byly pokusné rybníky obsazeny poprvé. Na školním pokusnictví byla též zřízena meteorologická stanice (je v provozu od 15. 4. 1923, měření slunečního svitu od 15. 4. 1924 a úplná pozorování od roku 1925) a v květnu 1924 přešla do majetku školy i budova hajnice. Tato byla během léta adaptována pro účely školy (byt sádeckého, skladiště a kolna) a celý pokusný objekt byl oplocen.
Pro účely praktické výuky byla na školním pokusnictví založena též vrbovka, která byla v roce 1929 zrušena při stavbě rybníka Říční. Na jaře 1930 byla pak vysázena nová vrbovka ve výměře 14 arů pod severní hrází rybníka Jordán.
V roce 1930 byl též vybudován rybník Jordán, Dubový, Prostřední, Říční, Spojený (z pokusných rybníčků č. 9 a č. 10) a rybníčky třecí. V prostoru před kolnou a hajnicí byly vybudovány 4 nové sádky."

50 let rybářského školství ve Vodňanech. Vodňany, 1970.