Mayerů mlýn

Tzv. Hliněný mlýn již od středověku stojí na mlýnském náhonu při severozápadním okraji historického jádra města Vodňan. Označení údajně pochází od materiálu, z něhož byl vystavěn. Vedle pojmenování podle majitelů, jichž se vystřídala celá řada, přetrvalo půl tisíciletí jediné - mlýn hliněný, doložené při jeho převodu již r. 1483. V 16. století byla u mlýna pila. Míval tři složení a kroupové stoupy.