Mlýn Řepiš

Tzv. Kamenný mlýn, který se nachází u mlýnského náhonu při severovýchodním okraji historického jádra města Vodňan, je nejstarším místním mlýnem doloženým v zápisech městských knih. Roku 1473 jej obec prodala Zdeborovým synům Petrovi a Janovi za 125 kop. Roku 1477 s nimi uzavřela smlouvu, v níž jim dala mj. za úkol pečovat o most pod pilou u jejich mlýna. Název kamenný, odvozený snad od stavebního materiálu, se nalézá už v nejstarších záznamech. Mlýn býval opatřen dvěma nebo třemi složeními a stoupami. Roku 1802 ho zakoupil Tomáš Pimperle, jehož potomci přijali v polovině 19. století příjmení "Řepiš" podle vodňanské mlynářské rodiny, která tento mlýn v první polovině 17. století krátce vlastnila a pojmenování mlýna po ní se udrželo o něco déle.