Vodňany literární, výtvarné, hudební - o knize

Povídání o Vodňanech literárních, výtvarných a hudebních přináší kompilovaný soubor informací porůznu publikovaných a často obtížně dostupných, jen v menší míře pak doplněný o zjištění nová, získaná během poslední doby a zatím nezveřejněná.
Obsah jednotlivých kapitol dokumentuje velice intenzivní aktivity často daleko přesahující lokální hranice komentovaných úseků vodňanského kulturního života. Je to jistě potěšitelné poznání pro místní patrioty, ale i možná překvapivé zjištění pro všechny ostatní. Malé provinční město, jakým Vodňany v historii byly, dalo nám všem, a často i světu, osobnosti tvořící kulturní dějiny. Neméně významné jsou pak literární, výtvarné a hudební aktivity svou kvalitou sice řádově nižší, ale o to víc orientované na široké lokální vrstvy občanů, zejména pak dětí, a zprostředkovávající bezprostřední osobní účast na kulturním životě společnosti.
Pěstování literatury, výtvarného umění a hudby prošlo v průběhu doby výraznými změnami. Z výjimečnosti, v jaké se nacházelo ještě před stoletím, se - i díky moderním prostředkům, zejména počítačům - stává pro mnohé běžnou součástí využití osobního času. Přes všechny tyto své rysy však stále, zejména na půdorysu menšího města, je možné o něm mluvit jako o privilegované podobě lokálního kulturního života, majícího a nabízejícího v podstatě přinejmenším stejný prostorový potenciál jako tehdy. Navíc v této činnosti bezesporu stále platí nekvantifikovatelné pravidlo genia loci, jež Vodňanům nelze upřít.
Bylo by krásné - a zůstává to jakýmsi tajným přáním zpracovatele této publikace - kdyby ten, kdo na ni bude, řekněme o století později, navazovat, mohl konstatovat, že i současné 21. století přineslo Vodňanům nové literární, výtvarné a hudební osobnosti, které pomohly přinejmenším udržet jméno města v těchto oblastech umění, a že nebylo zapotřebí se vymlouvat na podmínky, protože ty jsou vždycky obtížné, jak z historie víme a jak to ostatně dokládá i tato publikace.
 
cena: 70,- Kč