Nemelem, nemelem 8. díl

V poslední části vyprávění mlynáře, pana Majera, které poskytl v roce 1985, bylo také zaznamenáno, jak důležitou a vpravdě vlasteneckou službu konali mlynáři v obou světových válkách. V první světové se pan Majer narodil a tak toho mnoho znal jen z vyprávění pana stárka Trojana, který u nich pracoval čtyřicet dva let. Byly to těžké doby. Stárek na vojnu nemusel, ale otec pana Majera bojoval v ma.arské Džule, a tak práce přešla na matku a na mlynářské.
O druhé světové válce hovořil již podrobněji, jako současník té doby. Mlynáři byli oporou českého národa. Mlelo se načerno, to znamenalo, že bylo předepsané určité množství odvodu obilí (tzv. kontingent), ale každý něco ukryl a to se pak mlelo nelegálně. Chodily kontroly a zjiš ovaly, jestli je všechno v pořádku. Všichni o mletí načerno věděli, i ta kontrola. A sankce následovaly pouze, když to přesáhlo určitou hranici. Někteří mlynáři byli zavíráni, jako třeba pan Pomeje. Když mu přivezli mletí, jako naschvál přišla kontrola. Zavřený byl v Klatovech, odkud ho převezli do koncentračního tábora, kde zahynul. Otec pana Majera byl odvezen také do Klatov. Po šesti měsících se naštěstí podařilo složitými cestami dostat ho z kriminálu ven.
Ke konci války došlo v Majerů mlýně k požáru, který zničil mlýnici, a tak skončilo mletí. V ostatních mlýnech přestali s mletím až po znárodnění.
Tolik z vyprávění pana Majera, z jehož vzácných vzpomínek jsme zveřejnili jenom část.
MLÝN MAJERŮ, DOSUD OBÝVANÝ RODINOU PANA MAJERA
Zbývá nám dokreslit několika slovy pana Františka Majera. Byl výraznou vodňanskou osobností, všestranně nadaný a šikovný, což dokazoval v mnoha činnostech, ve kterých se angažoval. V dorosteneckém věku byl hráčem vodňanského fotbalového dorostu, který v roce 1936 získal titul mistra Jihočeské župy (v těchto novinách si můžete o této události přečíst více na 7.stránce). Později, když se skončilo s mletím, pracoval v Jihočeských drůbežářských závodech coby nákupčí (dnešními slovy dealer). Nezapomenutelný byl v již téměř důchodovém věku jako Mikuláš při pochůzkách nebo v Domově důchodců. Syn Tomáš udržuje dnes mlýn pro bydlení. Turbina vyrábí elektrickou energii, která je odváděna do ČEZu, tím vydělává na rodinnou spotřebu. Přistavená vila na západní straně proti toku je již v užívání nového majitele. V minulosti zde bydlel bratr pana Majera, Karel.