Rybářská škola

Jihočeské rybářské sdružení, založené v r. 1906, stálo za myšlenkou zřídit speciální rybářskou školu v Čechách, jejíž uskutečnění oddálila především 1. světová válka. Rozhodnutím ministerstva zemědělství na základě usnesení a žádosti zastupitelstva města Vodňan bylo stanoveno dne 15. ledna 1920 zřízení požadované školy v našem městě.Výuka byla započata v náhradních prostorách na radnici. K dispozici byla však rozsáhlá sbírka učebních pomůcek a odborných knih, kterou darovala Československá ústřední jednota rybářská díky úsilí Vácslava Josefa Štěpána, prvního ředitele školy. V současné budově Střední rybářské školy mohla být výuka započít pátým školním rokem v září 1924. Na zakoupené louce "Jordán" se v r. 1921 zahájila výstavba rybí líhně a pokusných rybníčků, které již následující rok byly poprvé osazeny. Zde byla zřízena i meteorologická stanice. Postupný růst počtu absolventů podnítil vznik Spolku absolventu již v r. 1931. V rámci oslav 600 let trvání města Vodňan v r. 1936 byla uspořádána zemědělská výstava s rozsáhlou expozicí rybářskou. Na počátku okupace byly ke škole přičleněny dvě zemědělské školy z Prachaticka a v části prostor sídlil archiv Krajského soudu v Č. Budějovicích. Na konci roku 1942 musela rybářská škola budovu opustit a přestěhovala se do tovární budovy u železničního nádraží. Prostory používal žákovský domov německé vodňanské školy a vojenský lazaret. V r. 1945 se zde na pár dnů ubytovala sovětská armáda, později 94. divize americké armády a na podzim jednotka československé armády. Budova začala svému účelu sloužit až v dubnu 1946. Původní dvouletá rybářská škola byla zrušena v r. 1953 a zároveň byla zřízena čtyřletá škola zemědělská technická - obor rybářství. V letech 1957 - 1962 ke škole byly přičleněny další zemědělské obory, které se dále osamostatnily v podobě zemědělského učiliště.
V současnosti škola připravuje středoškolské odborníky, kteří mohou najít uplatnění v rybníkářství, pstruhařství, při zpracování ryb, v obchodu s rybami i vodním hospodářství. Praxe probíhá na Školním pokusnictví s 20 rybníčky o celkové výměře 3 ha a v účelovém hospodářství Školní rybářství v Protivíně na ploše 1.500 ha. V r. 1996 byla zde zřízena VOŠ vodního hospodářství a ekologie. Střední rybářská škola vydává odborné učebnice z oboru rybářství, organizuje odborné kurzy pro hospodáře MO ČRS a kurzy pro lov ryb elektrickým agregátem. Produkuje plůdek a raná stadia 17 druhů ryb, sama zajišťuje jejich distribuci. V letních měsících můžete využít ubytování v prostorách Domova mládeže coby penzionu Zátiší.