Vodňanské fotoateliéry - Rudolf Berka - o knize

Tzv. „jít se vyfotografovat" se musel ve svém životě určitě každý. Za účelem získání např. fotografie do vlastního občanského průkazu a jiných dokladů jsme tedy všichni navštívili fotoateliér či provozovnu s možností nejen si nechat udělat fotografie z osobního fotoaparátu, ale také s možností vyfotografování sebe samého na místě. Řada obyvatel Vodňan si stále ještě pamatuje tento obřadný okamžik v životě mladého člověka, při kterém navštívila fotoateliér Václava Hendrycha na náměstí nebo zamířila k Fráňovi Temlovi do dvora Sokolovny. Ti mladší se vydali do sídla bývalého „Domu služeb" na Žižkově náměstí a ti nejmladší do soukromých provozoven Marie Černé nebo Karla Burdy. Autor Rudolf Berka ve své nové publikaci Vodňanské fotoateliéry vykročil na putování za existencí fotoateliérů v našem městě v historickém okamžiku, kdy vznikaly dnes vzácné fotografie na slaném papíru. Čtenáře a zájemce o vodňanskou historii svým osobitým způsobem provádí zdejšími fotoateliéry a seznamuje je s místními fotografy od 60. let 19. století do současnosti. Text je obohacen informacemi o vydávání pohlednic Vodňan a o amatérských aktivitách v této oblasti. Publikace je doplněna ukázkami práce fotografů z archivu nejen Městského muzea a galerie Vodňany, ale z velké části ze soukromých a rodinných archivů. Značný podíl na přípravě obrazové přílohy má fotograf Karel Burda, který poskytl řadu pokladů ze své sbírky. Příprava nové publikace přiměla muzejníky hledat možnost zrestaurování značně poškozeného fotoaparátu Václava Hendrycha, který se nachází ve sbírce vodňanského muzea. V současnosti proběhla již první etapa - truhlářská. Příští rok se bude v záchraně vzácného a krásného přístroje pokračovat. Publikace Vodňanské fotoateliéry vychází 23. prosince 2009 jako poslední publikační počin muzea v tomto roce. Zájemci budou moci do knížky nahlédnout či si ji zakoupit v infocentru.
 
cena: 80 Kč