Milan Hankovec - Významní rodáci Strakonicka

Tato publikace je první, v tak velké míře ucelený soupis významných rodáků Strakonicka. Jde vlastně o databázi více či méně známých osobností strakonického okresu z nejrůznějších oblastí lidské společnosti: spisovatele, publicisty, lékaře, průmyslníky, odborníky nejrůznějších činností, herce, malíře, hudebníky, sportovce, duchovenstvo, politiky, příslušníky ozbrojených složek atd. Úkolem této publikace není jejich činnost hodnotit, zaškatulkovat podle nejrůznějších ideologií, či rozebírat jejich osobní život. Naopak. Snažil jsem se především zmapovat konkrétní výsledky jejich činnosti, tj. hudební, výtvarná a literární díla, herecké a sportovní výkony, organizátorskou, vědeckou a vojenskou činnost a podobně. Představitelé měst, obcí, úřadů, institucí, spolků, duchovní a řídící učitelé jsou zde uvedeni pouze v případech, kdy něco vytvořili či byli členy ústředních orgánů s celostátní působnosti.

 

V publikaci jsou uvedeny osobnosti narozené pouze v okresu Strakonice (hranice okresu z roku 2000). U některých z nich nebylo možné zjistit či ověřit správné datum narození. V těchto případech je u dat narození či úmrtí uváděn otazník. Více pozornosti jsem věnoval osobám všeobecně méně známým. Vzhledem k tomu, že mnoho takových vyniklo, aniž by se „svému oboru" věnovalo profesionálně, i zde bylo nutné stanovit určitá kritéria. Jedním z nich bylo, že vytvořené dílo je veřejně známé: vydané publikace, skladby či písně, které se hrají či zpívají, výstavy výtvarného umění pro veřejnost, pozdější profesionalizace v oboru (například u herců), u sportovců získání titulu mistra republiky či její reprezentace. Letopočty uváděné v závorkách znamenají u publikací rok vydání (v případě, že nevyšly tiskem rok dokončení), u výtvarných prací roky, ve kterých byly zhotoveny, u dramatických her (včetně hudebních) zpravidla rok premiéry.

 

Skoro všechny medailonky obsahují výčet použitých pramenů a literatury. Pokud u některých osobností schází nebo nejsou úplné, je to tím, že v počáteční fázi bádání jsem uvažoval pouze o celkovém výčtu literatury na konci publikace a později jsem již zdroje nedohledal. Publikace obsahuje rejstřík rodných měst a obcí, tématický rejstřík, členěný dle jednotlivých činnosti, a seznam použitých zkratek. Přes veškerou snahu se nepodařilo nalézt význam všech dřívějších zkratek.

 

Jsem si vědom, že přes obsáhlost souboru není výčet osobností strakonického okresu konečný, stejně tak i informace o činnosti těch uvedených. Proto uvítám jakékoliv informace o rodácích zde neuvedených, či k doplnění medailonků. Tyto doplňky mám zájem publikovat v připravovaném druhém díle významných osobností Strakonicka, který bude obsahovat osoby v okrese Strakonice nenarozených.

 

Závěrem chci poděkovat pracovníkům všech institucí, v nichž jsem čerpal pramenný materiál či literaturu, za ochotu a trpělivost při jejich vyhledávání, stejně tak všem rodákům, kteří mi poskytli informace o své činnosti, i lidem, kteří mě na mnohé rodáky upozornili, případně o nich poskytnuli informace či kontakt na ty žijící.

 

Milan Hankovec