Monografie Rudolfa Berky

a) samostatné

 

BERKA, R.: Bibliografie VÚR 1954 – 1964.
1966, VÚR Vodňany, 128 s.

 

BERKA, R.: Bibliografie VÚR 1965 – 1966.
1967, VÚR Vodňany, 67 s.
 
BERKA, R.: Bibliografie VÚR 1967 – 1968.
1969, VÚRH Vodňany, 63 s.
 
BERKA, R.: Vývoj rybničního hospodaření na Vodňansku.
1970, Edice Městského muzea Vodňany, č. 1, 81 s.
 
BERKA, R.: Bibliografie VÚR 1969 – 1970.
1971, VÚRH Vodňany, 48 s.
 
BERKA, R.: A review of feeding equipment in fish culture.
(Přehled krmných zařízení v chovu ryb)
1972, FAO – EIFAC, Amsterdam, 32 s.
 
BERKA, R.: Bibliografie VÚRH Vodňany 1971 – 1972.
1973, VÚRH Vodňany, 52 s.
 
BERKA, R.: Intenzivní chov ryb v Japonsku.
1973, Studijní informace, ř. Živočišná výroba, ÚVTI, Praha, č. 1, 84 s.
 
BERKA, R.: Současnost a perspektivy světového rybářství.
1977, Studijní informace, ř. Živočišná výroba, ÚVTIZ, Praha, č. 5, 112 s.
 
BERKA, R.: Rybářství v Sovětském svazu.
1978, Studijní informace, ř. Živočišná výroba, ÚVTIZ, Praha, č. 6, 104 s.
 
BERKA, R.: Vodňanská rybářská minulost a přítomnost.
1985, MěNV, Vodňany, 107 s.
 
BERKA, R.: Přeprava živých ryb.
1985, ČSVTS – pobočka při VÚRH a SRŠ, Vodňany, 101 s.
 
BERKA, R.: The transport of live fish. A review.
(Přeprava živých ryb. Přehled)
1986, FAO – EIFAC Technical Paper, Rome, č. 48, 52 s.
 
BERKA, R.: Získávání a využívání odborných informací v rybářské praxi.
1987, Edice Metodik, VÚRH Vodňany, č. 26, 11 s.
 
BERKA, R.: Jihočeské rybníkářství. Výběr historických dokumentů.
1988, ČSVTS – pobočka při VÚRH a SRŠ, Vodňany, 64 s.
 
BERKA, R.: Světová akvakultura a potenciální možnosti chovu ryb v ČSFR.
1990, Studie VTR, ÚVTIZ, Praha, č. 16, 108 s.
 
BERKA, R.: Inland capture fisheries of the USSR.
(Vnitrozemský hospodářský rybolov v SSSR)
1990, FAO Fisheries Technical Paper, FAO, Rome, č. 311, 143 s.
 
BERKA, R.: Chov sladkovodních ryb. (Produkční a komoditní studie)
1992, VÚRH Vodňany, 24 s.
 
BERKA, R.: Ryba nejen na talíři – 200+1 recept na úpravu sladkovodních ryb s povídáním o rybách a rybářích.
1992, RS, Č. Budějovice, 131 s.
 
BERKA, R.: Ryba pro zdraví – aneb gurmánství, které nám prospěje.
1993, RS, Č. Budějovice, 62 s.
 
BERKA, R.: Vodňany a ryby. Tentokráte ve spojení kulinářském.
1994, nakl. PTS, Vodňany, 13 s.
 
BERKA, R. (red.): 75. výročí rybářské školy ve Vodňanech.
1995, SRŠ Vodňany, 94 s.
 
BERKA, R.: České produkční rybářství – strukturální a produkční vývoj od historických počátků po současnost.
2000, Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 56 s.
 
BERKA, R.: Český kapr nejen na talíři.
(Recepty na úpravu kapra s povídáním o rybách a rybářích)
2000, Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 80 s.
 
BERKA, R.: Vodňanské kapky času.
2002, Město Vodňany, 138 s.
 
BERKA, R.: Vodňany v období první republiky 1918 – 1938.
(Ze zpráv dobového tisku)
2005, Městské muzeum a galerie, Vodňany, 73 s.
 
BERKA, R.: Kdo byl kdo v českém a moravském rybářství.
2006, Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 138 s.
 
BERKA, R.: Český kapr – 100 receptů na úpravu především kapra s povídáním o rybách a rybářích.
2006, Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 111 s.
 
BERKA, R.: Tenkrát ve Vodňanech – střípky zasutých vzpomínek.
2008, Vodňany, vlastním nákladem, 39 s.
 
BERKA, R.: Vodňany literární, výtvarné, hudební.
2008, Městské muzeum a galerie, Vodňany, 98 s.
 
BERKA, R.: Vodňanské fotoateliéry – nahlédnutí do jejich historie.
2009, Městské muzeum a galerie, Vodňany, 39 s.
 
BERKA, R.: 140 let vodňanského Sokola.
2009, TJ Sokol, Vodňany, 39 s.
 
BERKA, R.: Vodňanské vody.
2010, Městské muzeum a galerie, Vodňany, 77 s.
 
BERKA, R.: Máme rádi kapra.
(Recepty na úpravu kapra doplněné povídáním o rybách a rybářích)
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 64 s.
 
BERKA, R.: Je libo kapra?
(Recepty na úpravu kapra doplněné povídáním o rybách a rybářích)
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 49 s.
 
BERKA, R.: Kapr, kapřík, kapříček – povídání o naší nejznámější rybě.
(Určeno dětem)
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 27 s.
 
BERKA, R.: Příběh českého kapra.
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 52 s.
 
BERKA, R.: Jak na kapra – 160 receptů na úpravu především kapra s povídáním o rybách a rybářství.
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 107 s.
 
BERKA, R.: Czech carp on a plate. 
(Český kapr na talíři – anglická mutace českého vydání)
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, nestránkováno.
 
BERKA, R.: Produkční rybářství České republiky.
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 37 s.
 
BERKA, R.: Aquaculture and freshwater fish market in Czech Republic.
(Produkční rybářství České republiky – anglická mutace českého vydání)
Bez vročení (kolem 2000 – 2005), Rybářské sdružení ČR, Č. Budějovice, 36 s.
 
 
 
b) ve spoluautorství
 
BERKA, R. – DVOŘÁK, A.: Dvořákova tiskárna – fenomén Vodňan první poloviny 20. století.
2007, A. Dvořák, Praha a Městské muzeum a galerie, Vodňany, 39 s.
 
BERKA, R. – EBELOVÁ, J.: Biografie osobností českého rybářství.
1986, ČSVTS při VÚRH a SRŠ, Vodňany, 101 s.
 
BERKA, R. – EBELOVÁ, J.: Slovník názvů ryb.
1989, VÚRH Vodňany, 39 s.
 
BERKA, R. – HAMÁČKOVÁ, J.: Chov štiky a candáta.
1980, Studijní informace, ř. Živočišná výroba, ÚVTIZ, Praha, č. 2, 80 s.
 
BERKA, R. – HARTMAN, P.: Biologická hlediska dopravy živých ryb.
1986, Edice metodik, VÚRH Vodňany, č. 21, 11 s.
 
BERKA, R. – CHÁBERA, S.: Anglicko-český slovník z oboru rybářství.
1977, VÚRH Vodňany, 139 s.
 
BERKA, R. – CHÁBERA, S.: Česko-anglický slovník z oboru rybářství.
1980, VÚRH Vodňany, 145 s.
 
BERKA, R. – CHOCHOLOVÁ, J.: Bibliografie VÚRH 1922 – 1953.
1968, VÚRH Vodňany, 128 s.
 
BERKA, R. – KRUPAUER, V.: Světové sladkovodní rybářství – I.
1970, Studijní informace, ř. Živočišná výroba, ÚVTI, Praha, č. 1, 124 s.
 
BERKA, R. – KRUPAUER, V.: Světové sladkovodní rybářství – II.
1971, Studijní informace, ř. Živočišná výroba, ÚVTI, Praha, č. 1, 144 s.
 
BERKA, R. – KLIMEŠ, Z. – VYKUSOVÁ, B.: Průvodce Vodňany a okolí.
1993, MÚ Vodňany, 43 s.
 
BERKA, R. – LOUŽENSKÝ, J. – PAZDERA, J.: Vodňanská zastavení na přelomu milénia.
2000, Město Vodňany, 99 s.
 
BERKA, R. – PAZDERA, J.: Vodňany – 650 let města 1336 – 1986.
1986, MěNV Vodňany, 192 s.
 
BERKA, R. a kol.: 35 let vodňanských drůbežářů (1965 – 2000).
2000, Jč. drůbež, a. s., Vodňany, 80 s.
 
GUZIUR, J. – BERKA, R.: Polsko-český slovník z oboru rybářství.
1988, VÚRH Vodňany, 74 s.
 
KOUŘIL, J. – BERKA, R.: Chov sumce a okounka pstruhového.
1981, Studijní informace, ř. Živočišná výroba, ÚVTIZ, Praha, č. 2, 80 s.
 
PECHA, O. – BERKA, R. – KOUŘIL, J.: Přeprava plůdku v polyetylénových vacích.
1983, Edice Metodik, VÚRH Vodňany, č. 10, 15 s.
 
SÝKOROVÁ, Z. – BERKA, R. – ŠTÍPEK, J. – BROŽ, O. – VOSTRADOVSKÝ,
J.: Historie sportovního rybolovu v České republice – k 50. výročí založení Českého rybářského svazu.
2007, Český rybářský svaz, Praha, 24 s.