Záměr realizace pamětní desky malíře Jana Zrzavého ve Vodňanech

Jan Zrzavý a Vodňany

 

V roce 1941 poprvé navštívil český malíř Jan Zrzavý (nar. 1890 Okrouhlice – Vadín) město Vodňany. Jeho maminka sice pocházela z jihočeské Třeboně, ale sám malíř se s jižními Čechy začal seznamovat až ve druhé polovině svého života. Přivedl ho sem jím obdivovaný autor  ̶  spisovatel Julius Zeyer, který zde žil v letech 1887 – 1899.
Zrzavý uvedl později ve svých vzpomínkách:

 

„Nejkrásnější krajiny jsou však doma. Kolem Vodňan, Bavorova, u Helfenburka. Zádumčivé rybníky, trochu smutné, ale klidné. Nejlépe jsem se kdy cítil ve Vodňanech. Utekl jsem tam na počátku války a Julius Zeyer, který je jakýmsi protektorem mého života, mně jakoby na ně ukázal. Nikdy jsem tam před tím nebyl, ale když jsem celý tamější kraj poznal, byl jsem očarovaný. Dostal jsem tam na konci města byt s překrásnou vyhlídkou. Bylo to nádherné…“

 

O uvedený byt v Bavorovské ulici čp. 699/II zažádal v lednu 1942. Do Vodňan ho snad přivedl zdejší rodák a nakladatel Otakar Štorch – Marien. Malíř patřil mezi přední ilustrátory jeho nakladatelství Aventinum. Našel zde určité zázemí pro svou práci, ale také přátelství s vodňanskými obyvateli – s paní Boženou Heritesovou, dcerou spisovatele Františka Heritese, s její tetou Miladou Martanovou, s knihkupcem Rudolfem Šimkem a jeho manželkou, s hudebníkem Josefem Nekolou, s manželi Bělohlávkovými a Říhovými, ale i s malířem pokojů Bedřichem Reichlem st. a s řadou dalších. Osobní přátelství ho do konce života pojilo s chelčickým farářem P. Františkem Srubkem.

 

Jan Zrzavý pobýval ve Vodňanech i po druhé světové válce. Na počátku 50. let 20. století nebyl malíři rozhodnutím MěNV zvětšen byt o jednu místnost – o ateliér. Bohužel jeho žádostem o potřebnosti důležitého prostoru pro umělcovu tvorbu nebylo vyhověno a malíř se z Vodňan odstěhoval.

 

Zůstal však do konce života v písemném kontaktu se svými vodňanskými přáteli a naposledy v létě 1976 navštívil P. F. Srubka v Chelčicích a B. Reichla ml. ve Vodňanech.  V jeho doprovodu se také došel podívat k domu „U čápů“ v dnešních Zeyerových Sadech, ve kterém jeho milovaný básník J. Zeyer žil v letech 1890 – 1899. Na počátku roku 1977 vyslovil souhlas s uspořádáním výstavy svých děl ve Vodňanech. Jejího otevření se však již nedočkal. Malíř Jan Zrzavý zemřel 12. října 1977 v Praze. Své umělecké dílo odkázal do sbírky Národní galerie v Praze.

 

Výstavy tvorby Jana Zrzavého ve Vodňanech:
1978 Jan Zrzavý – obrazy a kresby (ve spolupráci s NG Praha)
1990 Jan Zrzavý  ̶  pastely a kresby (ve spolupráci s NG Praha)
1997 Jan Zrzavý – ilustrace pro nakladatelství Aventinum
2008 Ilustrační tvorba Jana Zrzavého (ve spolupráci se Společností J. Zrzavého v Krucemburku a Knihovnou NM Praha)
2013 Návrat Jana Zrzavého do Vodňan (projekt Vodňany žijou o. s.)

 

Město Vodňany v roce 2014 podpořilo realizaci vhodné připomínky významného malíře na tzv. Zeyerově domě, jinak též „U čápů“, Zeyerovy Sady čp. 43/II, Vodňany.

 

Sochařský portrét malíře Jana Zrzavého s nápisovou deskou byl sochařem Richardem Rudovským z Holašovic vytvořen podle dobových fotografií s ohledem na místo, proporce budovy, pohledy z okolních komunikačních prostor. Busta z patinovaného bronzu je označena pamětní deskou s nápisem "V LETECH  1942-1956 PŮSOBIL VE VODŇANECH Jan Zrzavý " (nápis Jan Zrzavý je reprodukovaným podpisem umělce).
Zdůvodnění volby umístění:

 

Významná osobnost české kultury 20. století  ̶  malíř Jan Zrzavý byl obdivovatelem spisovatele Julia Zeyera, jehož literární dílo se mu stalo inspirací pro vlastní tvorbu i důvodem k pobytu ve Vodňanech. Syn Bedřicha Reichla st., malířova přítele, ve své vzpomínce uvedl, že tento dům byl jediným místem, které umělec chtěl spatřit v našem městě při své poslední návštěvě. Řada dárců byla připravena realizaci umístění portrétu s nápisovou deskou finančně podpořit. Dům náleží od května 2007 do majetku Města Vodňany a jeho uživatelem je Střední odborné učiliště služeb Vodňany.

 

Mgr. Jitka Velková
(upraveno a kráceno, úplný text uložen v archivu odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany ze dne 10. 7. 2013)