Pamětní deska Mons. Tomáše Beránka v Sušici

Pamětníkům k připomenutí – mladým k poučení

Česká křesťanská akademie Sušice, Český svaz bojovníků za svobodu Sušice a Muzeum Sušice za podpory svého města u příležitosti 110. výročí narození Mons. Tomáše Beránka, kněze umučeného v komunistickém vězení, odhalili pamětní desku na jeho rodném domě v Kostelní ulici č. 71 v Sušici. Pietní akt vedla MUDr. Jaroslava Prajerová, která zúčastněným připomněla životní osudy P. Tomáše Beránka, které jsou úzce spjaty s městem Vodňany. Dále promluvil Petr Mottl, starosta města Sušice, a František Šedivý, místopředseda Konfederace politických vězňů České republiky. Hudební vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Sušice přispělo k slavnostní chvíli odhalení desky. Na závěr z věže kostela sv. Václava zazněl hlas zvonu, který také doprovázel primiční mši P. Tomáše Beránka o vánocích v roce 1919. V sušickém muzeu byla na měsíc srpen instalována výstava dokumentů ze života P. Tomáše Beránka – člověka, který lidem obětavě sloužil v duchovní správě i ve veřejném životě. Jeho památku si ve Vodňanech připomeneme opět 17. listopadu t. r. u památníku obětem komunismu.

Slavnost se uskutečnila dne 14. srpna 2007.

J. Velková

Pietní akt vedla MUDr. Jaroslava Prajerová