Dita Křišťanová: Druhý život Julia Zeyera - o publikaci

Legenda o Juliu Zeyerovi
 
V první polovině roku 2011 si jihočeské Vodňany připomněly literární výročí, která jsou úzce spjata s kulturní historií města přelomu 19. a 20. století. Dne 29. ledna uplynulo již 110 let od úmrtí spisovatele, dramatika a básníka Julia Zeyera. Dne 27. února tomu bylo 160 let, kdy se ve vodňanské lékárně narodil František Herites, lékárník a spisovatel, vodňanský starosta a především organizátor kulturního dění. Dne 26. dubna se naplnilo 170 let od narození jeho přítele Julia Zeyera. Čas nezměnil nic na tom, že tito muži spolu s notářem a básníkem Otakarem Mokrým navždy patří k sobě a že patří k Vodňanům, jejich historii a kultuře. Vodňanský literární trojlístek je velkou inspirací i pro kulturní dění v současnosti. Konají se Zeyerovy Vodňany, předává se literární cena Zeyerův hrnek a především se píši knihy. Novinkou je publikace mladé autorky Dity Křišťanové Druhý život Julia Zeyera.
 
„Devatenácté století s sebou přineslo nové „legendy“, příběhy, které nahradily životopisy světců, aby promluvily o skutcích jiných velikánů – českých politiků a umělců, což byli „praví hrdinové“ této doby. A tedy i spisovatel se stává legendou, získává nesmrtelnost tak, že vznikají jeho životopisy, veřejnost má možnost se seznámit s jeho korespondencí, ten či onen spolek nebo skupina se začíná zaštiťovat jeho jménem… A ačkoli Julius Zeyer obnovoval příběhy zašlých časů, po smrti se sám stal také příběhem. Příběhem. Legendou.“
 
Autorka vede čtenáře Zeyerovým životem, který sám spisovatel již nemůže nijak ovlivnit, ani změnit. Srovnává díla životopisců i výtvarníků, kteří se inspirovali jeho dílem a doprovodili jej řadou ilustrací. Pečlivě sleduje ukázky z jeho děl v čítánkách a učebnicích. Zeyer je autor stále citovaný a uváděný. Její pozornosti neuniká také dochovaná korespondence, hojně vydávaná v průběhu celého století. Podrobně se věnuje realizaci pomníku v Chodkových sadech v Praze a také odhalení pamětní desky ve Vodňanech. Po celou dobu se snaží rozkrýt spisovatelovu osobnost – schematické kliše zasněného samotáře, básníka žen, našeho Zeyera, zbožného muže aj. Křišťanová v závěru přiznává, že svou publikaci nepovažuje za zcela vyčerpávající, a že je velmi obtížné si zachovat odstup od takové osobnosti, jakou Julius Zeyer jistě byl. Věří však, že svou knížkou přispěla k pochopení spisovatelova života, zejména za jeho posledních 100 let.
 
J. Velková
 
Cena: 80 Kč