Vyhlídková věž Haniperk nyní i na pohlednici

Město Vodňany vydalo novou pohlednici ve spolupráci s vodňanským fotografem Lukášem Ptáčkem, který je autorem letošního snímku „Haniperk před bouří“. Věž postavená Městem Vodňany v roce 2019 o celkové výšce 24,5 metrů s kruhovým výhledem do krajiny ze zastřešené plošiny ve výšce 21 metrů je v současnosti častým cílem turistů a návštěvníků našeho regionu. Sběratelé a zájemci si novou pohlednici mohou zakoupit v infocentrum ve Vodňanech. Do konce září je otevřeno každý den.

Obrázek - Vyhlídková věž Haniperk nyní i na pohlednici

27. 8. 2020

Putování za Prácheňskou perlou

8. 7. 2020

Fotografie z dernisáže výstavy Pestrobarevné úsměvy

30. 6. 2020

#nejsemprase

24. 6. 2020

Vodňanská čápata aktuálně

Obrázek - Vodňanská čápata aktuálně

Z vodňanského hnízda 18. 5. 2020 v 10.30 hodin, foto Martin Kulhavý

18. 5. 2020

Příležitost pro mladé výtvarníky

Obrázek - Příležitost pro mladé výtvarníky

14. 5. 2020

Rozhledna je znovu otevřena

Vyhlídková věž Haniperk na Svobodné Hoře je znovu otevřena od 8. 5. 2020

Obrázek - Rozhledna je znovu otevřena

7. 5. 2020

Tak to vypadá na 4 pulli (čápata)

Obrázek - Tak to vypadá na 4 pulli -čápata-

Obrázek - Tak to vypadá na 4 pulli -čápata-

Foto Martin Kulhavý

5. 5. 2020

Když je v galerii a v infocentru zavřeno…

Ve čtvrtek 12. března t. r. se konala v městské galerii dosud poslední letošní přednáška. Pozvání přijala Mgr. Ina Píšová, která návštěvníky provedla historií legionářské anabáze svého pradědečka Jana Kouby z nedalekých Pasek a také zážitky ze své cesty po Transibiřské magistrále z Moskvy do Vladivostoku. Vše zaznamenala v knížce, která získala cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2018. Všichni přítomní věděli, že se nyní naše galerie uzavře z důvodu koronavirové epidemie a v naplánovaném programu nebudeme moci pokračovat. Většina návštěvníků domů nespěchala a jakoby si chtěla atmosféru cestovatelského setkávání, co nejdéle užít. V pátek 13. března ráno jsme ještě otevřeli infocentrum, kde jsme rozdávali letáčky s informacemi o nouzovém stavu. V poledne na základě pokynů z Asociace turistických informačních center bylo však také infocentrum pro veřejnost uzavřeno. Brzy dorazily zprávy od našich kolegů z muzeí Jihočeského kraje a z Národního muzea, že všichni museli opustit svá pracoviště a pracovní aktivity téměř omezit. Městské muzeum a galerie Vodňany svou interní činnost nepřerušilo. Ukázalo se, že za měsíc uzavření se toho dá stihnout skutečně hodně.

Začali jsme stěhovat nábytek v prostorách galerie a paní Pavla Hortová s velkým nasazením vyčistila všechny koberce v expozicích i kancelářích. Navíc pro všechny muzejníky obratem našila slušivé vzorované roušky. Děkujeme! Pan Radek Varyš ochotně přispěchal a přeinstaloval v depozitáři archeologie, textilu a numismatiky světla tak, abychom mohli nainstalovat nové police k uložení restaurovaných korouhví a praporů. Sbírku geologických nálezů jsme přestěhovali do nového hlavního depozitáře ve dvoře radnice. Nyní stěhujeme předměty řemeslné výroby. Ve vodňanské sbírce se nachází více než 14 tisíc předmětů. Škodí jim nejen vlhkost, vysoká teplota a biologičtí škůdci, ale především prach. Sbírkové předměty je potřeba před uložením na určené místo vždy správně a řádně očistit. Nutné je bezchybné zapsání do elektronické evidence. Celkově se vždy jedná o časově náročnou činnost. Také infocentrum jsme nenechali bez povšimnutí a vše vystěhovali, aby pan Václav Iral mohl opadané zdi vyštukovat a následně vybílit. Po řádném úklidu je již nábytek na svém místě a plní se zbožím a letáčky pro budoucí návštěvníky. Ve spolupráci s firmou PTS Vodňany bylo vytištěno aktualizované vydání letáku Putování za vodňanskými mlýny a v tiskárně se už tiskne dotisk Průvodce po vodňanských památkách. Vše najdete k přečtení i vytištění na webových stránkách infocentra. Díky elektronickým technologiím jsme nepřerušili činnost poradny pro badatele – historiky i vlastivědné nadšence, kteří se nepřetržitě ozývají.

Smutné autory domluvených výstav a přednášek i všechny zájemce o ně snad potěšíme sdělením, že nebudou chybět v budoucím kulturním programu, až budeme moci znovu otevřít. Všem přejeme zdraví a těšíme se na Vás!

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany, 4/2020

6. 4. 2020

Vážení občané,

vzhledem k nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 bych rád oslovil ty z vás, jenž jsou v povinné domácí karanténě a máte ztíženou, nebo žádnou možnost nákupu potravin. Jestliže potřebujete pomoci s nákupem potravin volejte na číslo 778 477 274 každý den do 14.00 hod. Přivítám i dobrovolníky, kteří by byly ochotni pomoci nejvíce ohrožené skupině a to seniorům. V případě zájmu volejte 778 477 274.

Velmi děkuji, Milan Němeček starosta města

16. 3. 2020