Potřetí o jihočeských zámeckých stavbách

Pilná spisovatelka Jaroslav Pixová vydala nový díl knižního seriálu Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes. Tentokrát se čtenáři blíže seznámí se sedmi objekty na Strakonicku i Písecku. Jedná se o zámek v Bratronicích, tvrz v Kadově, zámky v Poli, ve Štěchovicích a ve Štěkni, kam se pravidelně v létě vracel a zde i závěr života prožil spisovatel Karel Klostermann. Dále je popisován zemanský a svobodnický statek v Rohozově u Chyšek a „zámeček“ ve Žďárských Chalupách u Protivína. Autorka zaznamenala známá i méně známá historická fakta, která jsou doplněna osobními příběhy majitelů i oblíbenými vzpomínkami pamětníků. Do knížky také přispěl krátkým vyprávěním emeritní ředitel Městského muzea a galerie Vodňany Jiří Pazdera, který nás na počátku roku bohužel opustil. Ve funkci konzervátora Okresního národního výboru ve Strakonicích měl na starosti nejeden chátrající památkový objekt v regionu. Musel se často vypořádávat s obtížemi spojených s jejich údržbou. Na zámku v Bratronicích na Blatensku, který je především spojován s cyklistickou legendou Christianem Battagliou, se setkával s jeho sestrou Blankou. Osobitá „baronka“ dokázala pracovat nejen jako hrobnice, ale také svérázným jednáním zaskočit úředníka i dělníky, kteří tehdy opravovali střechu zámku. Obsah příběhu nyní nebude prozrazen, abyste se na četbu zajímavé knihy s řadou historických i současných fotografií mohli více těšit. Publikace bude k nahlédnutí i ke koupi ve vodňanském infocentru.

J. Velková

Obrázek - Potřetí o jihočeských zámeckých stavbách

2. 11. 2020

Vodňanské infocentrum slaví 20. sezónu

Turistické informační centrum ve Vodňanech zahájilo svůj provoz v červenci 2000 ve skromném prostoru jedné místnosti v přízemí Městského úřadu (dnes část podatelny). Jeho vznik iniciovali tehdejší pracovníci Městského muzea a galerie Vodňany, kteří organizovali pravidelné výlety a zájezdy na turisticky zajímavá a historická místa v Čechách i na Moravě. Provozu nové služby se ujala paní Marie Pencová, kterou po jejím odchodu do důchodu vystřídala současná pracovnice infocentra paní Vlasta Schánělcová. Mezi poskytované služby patřil prodej map, pohlednic, drobných turistických suvenýrů, omezené množství nabídkových letáků a především ochota pomoci příchozím návštěvníkům. Z počátku nemělo infocentrum počítač, telefon, ani samostatné webové stránky. V roce 2003 při vzniku správního obvodu obce s rozšířenou působností ve Vodňanech a rekonstrukci zadního traktu budovy radnice Město Vodňany poskytlo za účelem rozvoje služeb infocentra vhodnější uvolněné prostory (dříve odbor správy majetku i byt správce), ve kterých se provozovna nachází doposud. Zájem o stále rozšiřující a měnící se služby (pořád ještě novinkou je půjčování elektrokol) bezesporu roste a nejvíce turistů do našeho města zavítá určitě v létě, kdy je zde otevřeno každý den. V červenci 2001 využilo službu 383 návštěvníků - v červenci 2020 přišlo 1868 zájemců. V srpnu 2001 bylo evidováno 371 turistů a v srpnu letošního roku 1350 osob. Příchozí po celou dobu obsluhuje pouze jedna pracovnice či pracovník MaG Vodňany. Jejich požadavky bývají často překvapivé a bez nápaditosti i ochoty nelze uspokojivě vyhovět. Určitě pak potěší nejen slovní či písemná pochvala, ale i tajná kontrola pracovníka agentury Czech Tourism, který letos zaslal opět hodnocení 100 %. V loňském roce jsme pilně plnili databázi (907 akcí a 804 subjektů) na webu (60 371 přístupů) i facebooku (697 sledujících). V průběhu roku 2019 navštívilo infocentrum celkem 6769 návštěvníků. Letos to bude pravděpodobně méně, ale uzavření z důvodu nouzového stavu jsme před letní sezónou využili na vymalování a úklid infocentra. Nyní na podzim jsme se rozhodli podpořit Světový den pro rozvoj informací. V sobotu 24. října 2020 od 9 do 12 hodin přijďte oslavit Den turistických informačních center a seznámit se službami, které ve vodňanském infocentru poskytujeme již 20 let. Srdečně zveme!

J. Velková

6. 10. 2020

Nadace města Vodňany

vypisuje

22. ročník studentské a žákovské odborné činnosti ve školním roce 2020/2021

 

Témata:

Vodňany a Vodňansko v historické a současné literatuře

při příležitosti 180. výročí narození spisovatele Julia Zeyera (1841 – 1901) a 170. výročí narození spisovatele Františka Heritese (1851 – 1929)

 

Vzpomínky absolventů dívčí a chlapecké školy ve Vodňanech

připomínka dostavby chlapecké školy v roce 1900 a dostavby dívčí školy 1901 v nynější budově v Alešově ulici

 

Má zkušenost s distanční výukou v době pandemie covid – 19

 

Termín podání přihlášky do 30. října 2020.

15. 9. 2020

Dny evropského dědictví

Fotokoutek vytvořili Zuzana Návarová a Karel Burda, členové Klubu vodňanských výtvarníků. Vznikl za podpory Jihočeského kraje.

Obrázek - Dny evropského dědictví

14. 9. 2020

Švejk do Vodňan nedošel

Obrázek - Švejk do Vodňan nedošel

Českobudějovické nakladatelství Veduta připravilo novou publikaci Po cestách Švejkovy budějovické anabáze, která je nejen průvodcem pro příznivce nejznámějšího díla velikána české literatury Jaroslava Haška, ale i průvodcem pro pěší milovníky jihočeské krajiny. Kniha čtenáře doslova vybízí vydat se po stopách románové postavy Josefa Švejka z táborského nádraží dál až do Písku odkud do Českých Budějovic pokračoval vlakem. Prošel nádhernou krajinou Táborska, Písecka a Strakonicka. Vodňany měl bezesporu na dosah, avšak na jejich náměstí nevstoupil. Autor Jaroslav Vítek při výběru současných i historických fotografií je ale nevynechal. Historickou fotografii si vypůjčil ze sbírky Městského muzea a galerie Vodňany. Zajímavou novinku z regionální literatury si můžete prohlédnou či zakoupit ve vodňanském infocentru.

J. Velková

6. 9. 2020

Vyhlídková věž Haniperk nyní i na pohlednici

Město Vodňany vydalo novou pohlednici ve spolupráci s vodňanským fotografem Lukášem Ptáčkem, který je autorem letošního snímku „Haniperk před bouří“. Věž postavená Městem Vodňany v roce 2019 o celkové výšce 24,5 metrů s kruhovým výhledem do krajiny ze zastřešené plošiny ve výšce 21 metrů je v současnosti častým cílem turistů a návštěvníků našeho regionu. Sběratelé a zájemci si novou pohlednici mohou zakoupit v infocentrum ve Vodňanech. Do konce září je otevřeno každý den.

Obrázek - Vyhlídková věž Haniperk nyní i na pohlednici

27. 8. 2020

Putování za Prácheňskou perlou

8. 7. 2020

Fotografie z dernisáže výstavy Pestrobarevné úsměvy

30. 6. 2020

#nejsemprase

24. 6. 2020

Vodňanská čápata aktuálně

Obrázek - Vodňanská čápata aktuálně

Z vodňanského hnízda 18. 5. 2020 v 10.30 hodin, foto Martin Kulhavý

18. 5. 2020