Výstava v Infocentru

Obrázek - Výstava v Infocentru

3. 1. 2024

PF 2024

Obrázek - PF 2024

20. 12. 2023

Deník.cz: Dědek, pacholek a koza ho provází životem. Alois Gribač miluje práci se dřevem

8. 12. 2023

Kalendářík do kapsy 2024

Obrázek - Kalendářík do kapsy 2024

Městském muzea a galerie Vodňany každoročně připomíná některé dílo zastoupené ve výtvarné sbírce na drobném propagačním kalendáříku. V roce 2024 nás bude provázet zákoutí mostu sv. Jana Nepomuckého v Mlýnské ulici od akademického malíře a pedagoga Jana Bulíře (1904 – 1986), rodáka ze severočeské Dubice u České Lípy. Autor po studiích na ČVUT a Akademie výtvarného umění v Praze působil postupně na středních školách v Klatovech, Praze, Mukačevě a zakotvil na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích. Od dětství se zajímal o houby a patřil mezi zakládající členy mykologického kroužku, nyní Mykologického klubu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. O houbách psal do odborných časopisů a také je maloval. Bezesporu se proslavil coby malíř jihočeské krajiny a historických zákoutí zdejších měst. Ve Vodňanech namaloval nejen oblíbený můstek, ale opakovaně i zachované kamenné bašty. Na výstavě v roce 1976 v městské galerii vystavil ze své grafické a malířské tvorby také zahraniční krajiny a města, květinová zátiší i portréty. Kalendářík 2024 byl vydán u příležitosti 120. výročí malířova narození. Zájemci ho mohou získat v infocentru či městské galerii.

18. 10. 2023

Příští rok se vykoupeme v pískovně u Čavyně

Zdroj: Strakonický deník, LUCIE KOTRBOVÁ

Odkud jdou tisíce tun pís­ku na stavbu dálnic D3 a D4? Z Čavyně u Vodňan. Pískovna v současnosti zásobuje materiálem dvě největší dopravní stavby na jihu Čech. Jen na D4 odtud každý týden putuje na 800 tun písku.

Dálnice D3 a D4 se prodlouží dohromady o více než 60 kilometrů, což vyžaduje pořádné kvantum betonu. Dvorním dodavate­lem stavebního materiálu - především jemného písku do betonu - pro obě stavby je i díky své ideální poloze pís­kovna Čavyně u Vodňan. Lo­ni, kdy už se pracovalo na všech osmi nově budova­ných úsecích, zde stoupla těžba na 380 tisíc tun.

Dopravní stavby jsou vý­znamným odběratelem ma­teriálu. V minulosti se odtud vozil písek i na stavbu hor­kovodu z Temelína do Čes­kých Budějovic, kam během dvou let padlo zhruba sto ti­síc tun. Především v dnešní době, kdy je stavebnictví v útlumu, jsou podobné pro­jekty hlavními zákazníky.

I kvůli dopadu krize na stavebnictví letos očekávají v pískovně nižší objem těžby než loni. „V pískovně to vidí­me hlavně na omezené akti­vitě maloodběratelů, ale i na řadě zrušených větších in­vestičních akcích. O to vý­znamnější jsou pro nás nyní dodávky na budování dál­niční sítě. Jen na dálnici D4 v tomto období dodáváme každý týden 800 tun písku. Materiál slouží k výstavbě veškerých betonových prvků, zejména mostů, okružních křižovatek či nájezdů,“ uvedl vedoucí pískovny Čavyně Stanislav Kužel ze společ­nosti České štěrkopísky.

Pískovna Čavyně patří k nejmladším těžebním ob­lastem v kraji. Začalo se o ní mluvit v roce 2008, kdy těž­bu štěrkopísku schválili vodňanští zastupitelé.

O dva roky později začal archeologický průzkum a pak samotná těžba. Zahájení provozu doprová­zely protesty a petice. V roce 2018 došlo k rozšíření těžby a ani tehdy to neproběhlo zcela v klidu.

V současnosti už se připravuje první rekultivace. Část ložiska by měla být už letos dotěžena a spo­lečnost České štěrkopísky v ní chce příští rok upravit svahy, dosypat terén a vytvořit jezero pro veřejnost. Jedná se o okrajovou část areálu, takže ji následně těžaři oddělí plotem od stávající těžby a poskytnou lidem koupaliště. Štěrkopísek z pís­koven patří vedle stavebního kamene z kameno­lomů mezi základní stavební suroviny. Investoři a betonárky oceňují, že nejkvalitnější části ča- vyňského ložiska vynikají výrazně světlou barvou písku, což podporuje estetický výsledek betono­vých prvků.

Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem těchto materiálů. Z před­běžných prognóz vyplývá, že do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Jihočeský kraj disponuje několika velkými řekami a díky tomu i dostateč­nými zásobami štěrkopísků. V současnosti zde funguje patnáct pískoven. I tak však může region brzy čelit problémům s jejich těžbou. Geologové spočítali, že do deseti let skončí naprostá většina ložisek a zůstanou pouhá tři.

12. 10. 2023

Švejk ve Vodňanech

Na svatého Václava nás navštívil Josef Švejk

Obrázek - Švejk ve Vodňanech

2. 10. 2023

Fotografie z aukce obrázků Zdeňka Fugase Plachty ve Vráži

4. 9. 2023

Papírový model opět pomáhá

V úterý 27. června 2023 převzal P. Josef Prokeš v městské galerii malý dárek pro kostel Narození Panny Marie. V průběhu první poloviny roku si 63 zájemců zakoupilo papírový model, vytvořený studentem architektury Davidem Valentou na podporu vodňanské dominanty. Navíc si 16 návštěvníků výstavy paní Zuzany Návarové zakoupilo kresbu ze skicáku, který výtvarnice poskytla také ve prospěch našeho kostela. Celkem bylo předáno 7 900 Kč. Děkujeme všem, zejména Zuzce a Davidovi. Papírový model je nadále v prodeji v infocentru pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet nejen svou dovednost a zároveň se zapojit do záchrany významné stavby Vodňan.

Foto Marie Kočárníková

Obrázek - Papírový model opět pomáhá

28. 6. 2023

Jihočeská TV - Autem-pěšky-na kole

V sobotu 24. 6. 2023 od 17.00 hodin, po zpravodajství, začne Jihočeská televize vysílat 2. díl pořadu Autem-pěšky-na kole z Vodňan.

Po odvysílání bude pořad ke shlédnutí na webu televize.

24. 6. 2023

Fotografie - 7. výstava historických automobilů a motocyklů

12. 6. 2023