Ne 1. květen 2011 - 14.00 hodin

Vodňanské hrátky pro malé a velké 2011
Pochod s kaprem Jakubem

Místo konání: základna Rechle, Vodňany
Pořadatel: PS KAMPANUS, TOM Modrá šipka, Infocentrum Vodňany, Městské kulturní středisko Vodňany, ZŠ 5. května Vodňany, Ing. Blanka Vykusová, CSc., www.vodnanskehratky.cz