Putování po zašlých časech starých Vodňan na pohlednicích

Vodňanský patriot a spisovatel Rudolf Berka, letošní jubilant, připravil svým čtenářům milý dárek – novou publikaci. V loňském roce prolistoval archiv fotografií a pohlednic zdejšího muzea. Podíval se do několika soukromých sbírek a také do té vlastní. Vybral 55 historických fotosnímků, které připomínají půvab našeho města v uplynulých dobách. Autor je doprovodil obsahově zajímavým textem o jednotlivých vyobrazených místech a o jejich historii, kterou nejen zná díky četbě a studiu, ale i o tu, kterou zde prožil. Tak se v příběhu města odráží také jeho životní zážitky a zkušenosti. První zastávkou je nejfotografovanější místo – vodňanské náměstí a následuje dominanta kostel Narození Panny Marie. Z náměstí nasměroval k mlýnské stoce do části „Vodňanské Benátky“.  Nejvíce překvapení pro čtenáře našel v ulicích města. Vybral snímky z ulic Alešova, Husova, Písecká, Heritesova, Palackého, Jiráskova, Vrchlického, Majerova, Mlýnská, Dr. Hajného, Kampanova, Stožická a Žizkovo náměstí. Na okraji města se s ním projdeme alejí v době před stavbou Rybářské školy k rozcestí s kapličkou, zahledíme se na kapli sv. Vojtěcha a vykročíme ještě k nezregulované řece u Mosteckých mlýna, kde dováděla kupa dětí. Koupání ve třicátých letech minulého století nabídne v úhledném prostředí městská plovárna Na Rechlích. Vydaný soubor komentovaných fotografií určený nám Vodňanským. Potěší ty, kteří sem již jen občas přijíždějí na návštěvu, ale především současné občany. Publikaci vydalo Městské muzeum a galerie Vodňany. Do tisku ji připravila firma PTS s. r. o. Vodňany. Zájemci si knížku „Bejvávalo … - Po zašlých časech starých Vodňan“ mohou prohlédnout i zakoupit ve vodňanském infocentru, které je v létě otevřeno každý den.

Cena 130 Kč

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2013/6