Václav Kahovec

Kahovec, Václav
* 30. červenec 1887 (Vitice)
26. březen 1933 (Trnava (Slovensko))
Medailon:

Válečný pilot ve Francii v letech 1917-1918. Od roku 1920 spolupracoval v Praze při budování čs. vojenského letectva. Roku 1928 dosáhl hodnosti majora, 1930 podplukovníka. Od r. 1931 byl zástupcem velitele 3. leteckého pluku „Generála Štefánika“ v Piešťanech.