Kdo byl Václav Kahovec?

Kdo byl Václav Kahovec? Válečný pilot ve Francii v letech 1917-1918. Začátek 1. světové války ho zastihl v Londýně, kde pracoval jako dílovedoucí oděvní firmy už od roku 1905. Dne 22. 8. 1914 se přihlásil jako dobrovolník do armády, takže 1. 10. téhož roku nastoupil službu u Cizinecké legie ve Francii. Po vyléčení frontového zranění ze 17. 8. 1917 pak jako příslušník legie od Verdunu nastoupil 4. 12. 1917 v hodnosti desátníka do letecké školy v Dijonu a docvičoval se ještě na základnách v Pau a Istres. Tak se stal jedním z celkem devíti našich polních pilotů ve Velké válce.


Po přidělení ke stíhací eskadrile SPA 75, jejímž znakem byl letící sokol, bojoval nad západní částí francouzské fronty až do uzavření příměří. Byl mnohokrát vyznamenán: rytíř Čestné legie, držitel francouzského válečného kříže, černohorské válečné medaile, Československého válečného kříže, aj. Po válce velel ještě rok části detašmánu československých pilotů ve francouzském Avordu.


Od roku1920 spolupracoval v Praze při budování čs. vojenského letectva. Roku 1928 dosáhl hodnosti majora, 1930 podplukovníka. Od r. 1931 byl zástupcem velitele 3. leteckého pluku „Generála Štefánika“ v Piešťanech. Zemřel 26. března 1933 ve věku 46 let v Trnavě (kýla a ochrnutí srdce). V jeho vojenských dokladech je zaznamenáno, že se narodil 30. července 1887 v jihočeských Viticích u Vodňan.

 

Rodopisná revue on-line, roč. 16, 1, 2014