TOP
odpověď

Zdravotnictví

K zadanému výrazu zdravotnictví nalezeno 65 záznamů
Řazeno dle názvu vzestupně

Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: Út 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, čt - 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.30
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, MUDr. Smrčka Pavel, tel: 734 211 726
Poznámka: 1. patro, č. dveří 6
sv 2,3 km
zobrazit místo na mapě
30%
Domov se zvláštním režimem a denní stacionář.
Adresa: Radčice 58, 38901 Vodňany, Bc. Lucie Kučerová - ředitelka zařízení, www.alzheimercentrum.cz, louckymlyn@alzheimercentrum.cz, reditelka.pisek@alzheimercentrum.cz, tel: 773 377 020
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: pá 8.00 - 16.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, PhDr. Vladimír Forst, forst.vladimir@post.cz, tel: objednávky: po, út, st 387 730 389, čt + pá 603 895 363, fax: 387 730 389
Poznámka: 2. patro, č. dveří 39
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
úterý TRN 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 hod., tel.: 383 382 354
středa ORL 8.00 - 12.00 tel.: 383 382 354
čtvrtek oční 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 hod., tel.: 383 382 354
pátek TRN (plicní) 7.00 - 11.00
Nemocnice Strakonice zajišťuje odborné ambulance.
Na vyšetření je nutné se objednat a mít doporučení lékaře.
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany
Poznámka: 2.patro polikliniky, č. dveří 7
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
úterý neurologická 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 hod., tel.: 383 382 355
středa interní 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 hod., tel.: 383 382 355
čtvrtek diabetologie 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 hod., tel.: 383 382 355
pátek spirometrie 8.00 - 11.00 tel.: 383 382 354
Nemocnice Strakonice zajišťuje odborné ambulance.
Na vyšetření je nutné se objednat a mít doporučení lékaře.
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany
Poznámka: přízemí polikliniky
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Praktická zubní lékařka.
Otevřeno: po 7.30 - 14.00, út 8.00 - 16.00, st 7.00 - 14.00, čt 7.30 - 16.00, pá 7.00 - 12.00
Adresa: Mokrého 186, 38901 Vodňany, MUDr. Ivana Janštová, tel: 383 382 413
Poznámka: Pohotovost so + ne 8.00 - 18.00 v Českých Budějovicích, nemocnice ul. B. Němcové 54, tel.: 387 878 570, ve všední dny 16.00 - 22.00 hod.
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Kožní ambulance, bez objednání, bez doporučení lékaře
Otevřeno: Čt - 8.00 - 12.00 a 12.30 - 14.30
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 603 865 050
Poznámka: 2. patro, č. dveří 42
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Mimo ordinační hodiny je třeba se objednat na uvedeném telefonním čísle.
Otevřeno: Nemocní: po, st, pá 7.00 - 9.00, út 15.00 - 17.00, čt 13.00 - 15.00, více na mudrhelenarihova.cz
Adresa: Škorna 1223, 38901 Vodňany, MUDr. Říhová Helena, www.mudrhelenarihova.cz, detskylekarvodnany@email.cz, tel: 734 339 096
ssz 17,3 km
zobrazit místo na mapě
30%
Poskytování hospicové péče - pomoc a podpora pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění. Péče se poskytuje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve složení: lékař, zdravotní sestry sociální pracovnice, ošetřovatelky, případně psychoterapeut a duchovní. Více informací na telefonu nebo webových stránkách.
Otevřeno: nonstop
Adresa: K.Čapka 589, 39701 Písek, www.hospic-pisek.cz, kontakt@hospic-pisek.cz, tel: 774 858 487
jjv 5,9 km
zobrazit místo na mapě
30%
Nezisková organizace nabízející sociální služby týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věkové kategorii 15-64 let. Působnost služby je především v rámci Jihočeského kraje.
Adresa: Lomec 63, 38901 Vodňany - Nestanice, www.domovzlutypetrklic.cz, domovzlutypetrklic@gmail.com, tel: 724 292 545
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 383 314 415, 720 131 187
Poznámka: přízemí, č. dveří 24
zsz 24,0 km
zobrazit místo na mapě
40%
- pracoviště: MŠ Sluníčko, Smetanova 902/II, 389 01 Vodňany - pouze po předchozí telefonické domluvě
- doučování
- psychologické poradenství
- vyšetření předškolních dětí zaměřené na připravenost pro školu
- stimulační cvičení - prevence poruch učení, rozvoj grafomotoriky
- reedukce poruch učení - cvičení podle potřeb dítěte
- logopedie - Mgr. Petra Vávrů
Cena služby se pohybuje od 80 Kč (logopedie) - 200 Kč (poradenství, doučování, atd.)
- prodej metodických pomůcek a materiálů - pracovní listy, pera a tužky pro děti s grafomotorickými obtížemi, ergonommické návleky na tužky, metodické příručky, odborná literatura, naučná literatura
Adresa: Chelčického 555, 38601 Strakonice, PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml, www.dyscentrum-strakonice.cz, info@dyscentrum-strakonice.cz, tel: 602 938 952, Mgr. Petra Vávrů 723 445 508
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Přízemí, dveře 10. Je nutné mít doporučení lékaře.
Otevřeno: st 7.00 - 13.00 hod.
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Fyzioterapie, masáže, ergonomické poradenství, prodej dárkových poukazů.
Otevřeno: po - pá 12.00 - 20.00
Adresa: Škorna 1223, 38901 Vodňany, Mgr. Pavel Homolka, www.rozhybute.cz, pavel.homolka@rozhybute.cz, tel: 605 021 962
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Léčebná rehabilitace
Otevřeno: po-čt 7.00 - 12.00, 12.30 - 15.30, pá 7.00 - 13.30
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, Jana Němečková, tel: 602 649 871
Poznámka: suterén
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Ambulantní rehabilitace prováděná na doporučení od lékaře na pojišťovny nebo bez doporučení jako samoplátce.
Odborné konzultace.
Adresa: Škorna 1223, 38901 Vodňany, Milan Němeček, www.fyzioterapievodnany.cz, nemecek10@email.cz, tel: rehabilitace tel:. 734 819 595, Jana Němečková 731 514 337
40%
Otevřeno: po 7.30 - 15.00, út 8.00 - 18.00, čt 8.00 - 14.00, pá 7.30 - 12.00, st 8 -14 hod.- MUDr. Benguedihová
Adresa: MUDr. Pavlína Nejedlá, gynekologievodnany@seznam.cz, tel: 734 420 950
Poznámka: 1. patro, č. dveří 11
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: po, st 7,30 - 12,00 , 12,30 - 15.30, čt 7,30 - 12,00 , 12.30-17.00 (CTG těhotných)
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, MUDr. Radek Neumann, radekneumann@seznam.cz, tel: 383 382 373
Poznámka: 1. patro, č. dveří 21
jjz 2,9 km
zobrazit místo na mapě
60%
Sociálně terapeutické dílny pro dospělé se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným)
- posilování soběstačnosti uživatelů, rozvoj a podpora pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovních terapií (práce s keramikou, s textilem, s bylinami, zpracování ovoce, výroba ručního papíru, malování obrazů, práce v zahradě, pomoc s provozem a úklidem Domova, pomoc s provozem Památníku Petra Chelčického)
- provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 13.30
- tel. 775 382 488
Pečovatelská služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žijícím v obci Chelčice, Stožice, Libějovice, Truskovice, Malovice, Bavorov, Vodňany a v přidružených obcích
- nabízíme pomoc s péčí o vlastní osobu (tělesnou, duševní i sociální), pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů), pomoc se zajištěním chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd.
- provozní doba: 7.30 – 15.30
- tel. 606 023 694
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- pro osoby se zdravotním postižením od 11 do 64 let
- usilujeme o předcházení sociální izolaci, rozvíjíme individuální sociální kontakty a poskytujeme sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností klienta
- provozní doba: terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele ve čtvrtek 13.00 – 17.00
- tel. 775 382 488


Sociální rehabilitace pro dospělé s psychickými zátěžemi
- pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo psychickými zátěžemi od 16 do 64 let
- cílem služby je dosažení samostatnosti a nezávislosti osob, a to rozvojem jejich schopností, posilováním návyků a nácvikem činností běžných pro samostatný život. Služba je zaměřena více na individuální podporu.
- provozní doba: terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele liché pondělí 9.00 – 15.00, středa 9.00 – 15.00, ambulantní forma: úterý 9.00 – 13.30, místo poskytování služby: Chelčický domov sv. Linharta, Chelčice čp. 1
- tel. 725 951 695
Otevřeno: pondělí - pátek 7:00 – 15.30
Adresa: Chelčice 1, 38901 Vodňany - Chelčice, Mgr. Klára Kavanová Mušková, www.linhart-chelcice.cz, info@linhart-chelcice.cz, tel: 776 134 683
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
V pátek bude nepravidelně dojíždět lékař z interny nemocnice Strakonice. Je nutné mít doporučení lékaře a objednat se. Odborná ambulance.
Otevřeno: pá - 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 383 382 355
Poznámka: nutno se objednat, přízemí polikliniky, č. dveří 9
jz 19,5 km
zobrazit místo na mapě
30%
Posláním Kontaktního centra Prevent Prachatice je zkvalitnit život osobám ohroženým problematikou závislostí na Prachaticku – a to prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného zdraví, na snižování finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jiných závislostí.
Adresa: Primátorská 76, 38301 Prachatice, kcpt.prevent99.cz, kcpt@prevent99.cz, tel: 388 310 147
zsz 23,0 km
zobrazit místo na mapě
40%
Pomoc při užívání drog
Adresa: Komenského 174, 38601 Strakonice, kcst.prevent99.cz/, kcst@prevent99.cz, tel: 383 322 357
zjz 7,7 km
zobrazit místo na mapě
40%
Kompletní sortiment lékárenského zboží, zdravotnických potřeb, léčivých bylin, léčebné kosmetiky a veterinárních léků.
Otevřeno: po – pá 9.00 – 14.00 hod
Adresa: nám. Míru 15, 38773 Bavorov, www.lekarny-lekarna.cz/lekarna -pod-helfenburkem-4946.html, lekbavorov@volny.cz, tel: 383 390 219, 602 447 364
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
rozšířený sortiment: léčivé rostliny, veterinární léčiva, léčebná kosmetika, zdravotnické potřeby, zdravotní obuv
Otevřeno: po - pá - 7.30 - 17.30
Adresa: Jiráskova 218, 38901 Vodňany, Mgr. Katarína Szabová, www.benu.cz, vodnany.jiraskova@benu.cz, tel: 731 638 126
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
rozšířený sortiment: léčivé rostliny, veterinární léčiva, léčebná kosmetika, zdravotnické potřeby, měření tlaku, homeopatie
Otevřeno: po - pá - 8.00 - 16.30, so - 8.00 - 12.00
Adresa: náměstí Svobody 1, 38901 Vodňany, www.benu.cz, vodnany.namesti@benu.cz, tel: 731 638 127
sv 6,4 km
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: po - st 7.15 – 12.30, 13.00 – 16.15, čt 7.15 – 13.00, pá 7.15 – 12.30, 13.00 – 16.15
Adresa: Masarykovo náměstí, 39811 Protivín, PhMr. Jiří Klement, www.firmy.cz/detail/12730555-l ekarna-u-palmy-protivin.html, tara@volny.cz, tel: 382 251 060
ssz 17,3 km
zobrazit místo na mapě
40%
Adresa: Karla Čapka 589, 39701 Písek, www.nemopisek.cz/, tel: Záchranka 155, Telefon (spojovatelka): +420 382 772 111, fax: 382 213 384
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
masáže
Otevřeno: po 12.00 - 16.00, út 9.00 - 16.00 - po objednávce kdykoliv, čt 9.00 - 16.00, polední pauza 12.00 - 12.30, kdykoliv po telefonické domluvě,st v Bavorově
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, Anna Goralová, tel: 773 525 287
Poznámka: 2. patro, č. dveří 41
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
K ošetření bolestivých případů je čas vymezen 7.00 - 8.00 hod.
Otevřeno: Ordinační doba - po - pá 7.00 - 12.00, út + čt- 13.00 - 15.30, po 13.00 - 16.30, st 13.00 - 14.30, pá do 12.30
Adresa: Vinařického 1361, 38901 Vodňany, MDDr. Eliška Ladmanová, tel: 725 909 141
Poznámka: Od 24.8.je na adrese Vinařického 1361, Vodňany.
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Praktický lékař
Návštěvy je možno objednat během ordinačních hodin pouze na dobu mimo ordinační dobu.

Informace k provozu:
Sestra přítomna Po, Út, Čt, Pá 07-15:30,St 9:30-18
Vyšetření, ošetření bez objednání: jen do začátku objednané ordinace, jinak dle kapacitních možností mezi objednané
Objednání je možné na čas: osobně u sestry na telefonu: 383382383
na internetu: www.egert.cz (jen registrovaní)
Otevřeno: ordinace, odběry, prevence - po, út, čt, pá-7.00 - 12.00, 12.30 - 13.45, st - 13.00 - 18.00, pouze po objednání po, út, čt, pá 12.30 - 13.30, st 14.00 - 17.45
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, MUDr. Jan Egert, www.egert.cz, tel: 383 382 383, akutní stavy: 155
Poznámka: přízemí polikliniky, č. dveří 7, 8
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Dětský lékař - nutno objednat
Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00, je nutné se vždy objednat
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 383 382 322
Poznámka: přízemí polikliniky, č. dveří 27
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
praktický lékař
Otevřeno: po 12.00-16.00 (sestra) , 14.00-16.00(sudý týden 14.00-18.00-lékař) út,st,čt 7.30-15.00(sestra),11.00-13.00(lékař),pá 7.30-13.00(sestra),11.00-13.00(lékař)
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, kollrosova.dr@seznam.cz, tel: 383 382 381, 728 036 002
Poznámka: Přízemí, č. dveří 4, 5
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
rehabilitační lékař, ordinace myoskeletární medicíny. Na tel. čísla se dá dovolat pouze v přítomnosti lékaře. K vyšetření je nutné se objednat. 2.patro, č. dveří 33
Otevřeno: po 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00, čt 8.00 - 12.00, MUDr. Oldřich Mašek, st 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.30 MUDr. Matěj Mašeknutno objednat
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 732 798 944, út, st, pá: 382 251 181
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Praktický lékař
Otevřeno: po, st, pá 7.30 - 13.00, út 8.00 - 9.30, 9.30 - 10.00 pouze objednaní pacienti, čt 13.00 - 18.00, návštěvy nemocných po tel. konzultaci po ordinačních hodinách, odběry - po, út, st, pá 7.00 - 8.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, MUDr. Otakar Stiebler, tel: 383 382 345
Poznámka: přízemí polikliniky, č. dveří 15, 16
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: po 7.15 - 14.00, út 7.15 - 12, 12.30 - 13.00, st 7.15 - 12.00, 12.30 - 14, čt zavřeno, pá 7.15 - 13.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 383 384 152
Poznámka: 1. patro, č. dveří 26
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: po: 7.00 -10.00 sestra, 12.30 -15:00 sestra + doktor, út: 7.00 - 12:00 sestra + doktor, st: 7.00 - 11:00 sestra, čt: 7.00 -11:00 sestra, 12.30 -15.30, sestra + doktor, pá: 7.00 - 11:00 sestra
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 605 156 411, ordinace 734 819 300
Poznámka: 1. patro, č. dveří 13, 14, 15
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
sekretariát, 2. patro, č. dveří 27
Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, Drahomíra Kvěchová
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Oční lékař: po liché týdny 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 MUDr. Matoušková Petra, út 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 h. - MUDr. Pilečková; možnost objednání v přízemí polikliniky v oční optice
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 730 132 033 ordinace
Poznámka: 1. patro, č. dveří 22
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Oční centrum MUDr. Pilečkové, oční optika
pobočky též ve Strakonicích a Vimperku
Otevřeno: po, st, čt 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.30, út 8.00-12.00, 12.30 - 17.00, pá 8.00 - 12.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, Bc. Alena Brůžková, tel: 730 150 066
Poznámka: Zde se můžete objednat na vyšetření oční ordinace. Přízemí polikliniky, č. dveří 13.
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: po - pá - 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30, so (sudý týden) 8.30 - 11.30
Adresa: ČSLA 126, 38901 Vodňany, Petra Veselá, tel: 383 384 653
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Pá - nefrologie 7.30 - 12.30, 13.30- 14.00 h. - MUDr. Korešová Monika (poradna pro rizikové a patologické těhotenství, předoperační a pooperační konzultace)
čt - gynekologie, 8.00 - 12.00
Otevřeno: 7.30 - 12.30, 13.30 - 14.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 383 383 666
Poznámka: přízemí polikliniky, č. dveří 3
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Vyšetření zraku a zaměření dioptrií
Otevřeno: pá 8.00 - 12.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, tel: 383 809 441
Poznámka: 1. patro - oční odd.
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: st od 13.00 hod.
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, MUDr. M. Serbessa Ph.D, tel: 776 778 788
Poznámka: 2. patro, č. dveří 39
Vodňany
zobrazit místo na mapě
60%
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
osobní rozvoj, psychoterapie
Otevřeno: konzultace po objednání
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, Mgr. Helena Šašková, www.pomahamaucim.cz, saskova.helena@seznam.cz, tel: 770 779 428
Poznámka: Poliklinika Vodňany 2. patro, č. dveří 40
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
odběry krve denně 7.15
Otevřeno: po, st, čt, pá - 7.30 - 12.30, út - 7.30 - 10.00, 12.00 - 18.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, MUDr. Jabůrková, tel: 383 384 248
Poznámka: 1. patro, č. dveří 27,29
ssz 18,3 km
zobrazit místo na mapě
40%
Pedagogicko psychologická poradna Písek
+ psychologické poradenství.
Adresa: V Koutě 92/1, 39701 Písek
Kontakt: PhDr. Vlasta Hořánková, Strakonice, vlasta.hor@volny.cz, tel: 605 908 256
sv 6,7 km
zobrazit místo na mapě
40%
Občanské sdružení- poskytující terénní pečovatelskou službu v Protivíně a okolí. Poskytuje základní činnosti PS a fakultativní služby( viz příloha). Dále základní sociální poradenství. Také organizuje akce především pro seniory. Skype: sedmikraskaprotivin
Adresa: Mírová 146, 39811 Protivín, www.sedmikraskaprotivin.cz, sedmikraskaprotivin@seznam.cz, tel: 382 252 700, 776 144 696
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Rehabilitace, masáže, magnetoterapie, laser, bioptron, solux, baňkování, cvičení
Otevřeno: dle objednávek
Adresa: Žižkovo náměstí 21, 38901 Vodňany, Martin Trubka, Martin.Trubka@seznam.cz, tel: 607 580 804
Poznámka: Masáže se poskytují i v Protivíně, Zborovská 704.
Logo Jihočeského kraje
Projekt aktualizace webových stránek byl realizován v rámci dotace Jihočeského kraje.
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím
Facebook
Facebook