úřady

K zadanému výrazu úřady nalezeno 20 záznamů:
Řazeno dle názvu vzestupně


v 3,4 km
zobrazit místo na mapě
60%
Otevřeno: út, čt 8.00 - 10.30, 13.00 - 15.00, po, st 8.30 - 10.30
Adresa: Číčenice 41, 38771 Číčenice, www.posty-psc.cz/38771/posta-c icenice/, info@cpost.cz, tel: +420 722 056 831
jjv 3,9 km
zobrazit místo na mapě
60%
Otevřeno: po, út, čt, pá 9.00 - 11.00, st 12.30 - 15.30
Adresa: Libějovice 26, 38772 Libějovice, www.cpost.cz, info@cpost.cz, tel: +420 954 238 772
sz 6,6 km
zobrazit místo na mapě
60%
Pobočka Poštapartner. Provozuje organizace Služby Skočice.
Otevřeno: po, st, čt, pá 8.00 - 11.00, út 15.00-18.00
Adresa: Skočice 44, 38775 Skočice, www.ceskaposta.cz, info@cpost.cz, tel: +420 724 189 603
Vodňany
zobrazit místo na mapě
60%
Poštovní služby, bankomat ČSOB, bankomat Poštovní spořitelna
Otevřeno: po + st 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00, út, čt, pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, so - 7.30 - 9.30
Adresa: Kampanova 591, 38901 Vodňany, www.cpost.cz, info@cpost.cz, tel: 954 238 901, fax: 954 298 121
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště ve Vodňanech
Otevřeno: po, st, 8.00 - 17.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, Ing. Miroslava Pýchová ředitelka územního pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice, podatelna2211@fs.mfcr.cz, tel: 387 722 412; 387 722 413, fax: 383 365 399
Poznámka: 2. patro, č. dveří 13, 14
Podání lze vhodit do schránky umístěné ve 2. patře nebo do schránky úřadu umístněné na budově u vchodu na územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Adresa: Tylova 842, 38901 Vodňany, jhc.vo.veldr@hzscr.cz, tel: 150, 112 - tísňové hlášení požáru, tel: 950 217 111 - spojovatelka
Kontakt: Richard Hrdina, richard.hrdina@hzscr.cz, tel: 950 217 111 - spojovatelka, velitel 950 217 162
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Organizace poskytuje především informace členské obce svazku v oblasti dotační politiky.
Otevřeno: podle telefonické dohody
Adresa: náměstí Svobody 10, 38901 Vodňany, Jaroslav Němejc, www.blanicko-otavsko.eu, bor@blanicko-otavsko.eu, tel: 702 162 634
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Adresa: Tyršova 1066, 38901 Vodňany, Ing. Radovan Nůsek, www.lesycr.cz, ls199@lesycr.cz, tel: 956 199 111
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: po, út - 12.00 - 15.30, st 7.00 - 9.00 a 12.00 - 17.00, pá 12.00 - 14.00
Adresa: Tylova 842, 38901 Vodňany, Jan Sladký, www.vodnany.eu/mestska-policie /d-361136, mp@muvodnany.cz, tel: 383 383 864, 724 018 659
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Státní správa a místní samospráva
odbor správní a vnitřních věcí
odbor dopravy a silnič. hospodářství
živnostenský úřad
odbor správy majetku města
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor výstavby a územního plánování
odbor životního prostředí
finanční odbor
odbor školství a kultury
Otevřeno: 1. 1. - 31. 12. - po, st - 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00, út, pá - 8.00 - 10.30, čt, so, ne - zavřeno, 1. 1. - zavřeno, 29. 3. - pá - zavřeno, 1. 4. - po - zavřeno, 1. 5. - zavřeno, 8. 5. - zavřeno, 5. 7. - 6. 7. - zavřeno, 28. 9. - zavřeno, 28. 10. - zavřeno, 17. 11. - zavřeno, 24. 12. - 26. 12. - zavřeno, 1. 4. - 31. 5. 2020 - po, st - 9.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00, út, pá - 8.00 - 10.30, čt, so, ne - zavřeno
Adresa: náměstí Svobody 18, 38901 Vodňany, www.vodnany.eu, muvod@muvodnany.cz, tel: 383 379 111 - spojovatelka, fax: 383 382 317
Obrázek - Městský úřad Vodňany - Radnice
sz 6,6 km
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: po 18.00 - 19.00
Adresa: Skočice 56, 38775 Skočice, www.skocice.cz, obec.skocice@seznam.cz, tel: 724 189 603
sz 6,6 km
zobrazit místo na mapě
60%
Smíšené zboží, pošta.
Otevřeno: po, st, čt, pá 8.00 - 11.00, út 15.00-18.00, so 8.00 - 10.00
Adresa: Skočice 44, 38775 Skočice, tel: 724 189 603
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
sekretariát, 2. patro, č. dveří 27
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, Drahomíra Kvěchová
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Otevřeno: non-stop
Adresa: Alfonse Šťastného 1381, 38901 Vodňany, www.policie.cz, oo.vodnany@pcr.cz, tel: 974 247 301, 158
60%
Adresa: Pavel Rédl, prrrr@seznam.cz, tel: 724 724 745
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Farnosti excurrendo: Bavorov, Skočice, Lomec, Chelčice
Bohoslužby: neděle 8.00 Bavorov, 8.00 Skočice, 9.30 Vodňany, 9.30 Bílsko, Lomec v 11.00, Chelčice v sobotu večer v 17:00 (v zimním čase v 16:00), ostatní dle aktuálního rozpisu
Adresa: Alešova 44, 38901 Vodňany, P. Josef Prokeš, www.farnostvodnany.cz, krikjp@gmail.com, tel: 608 854 937
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Správa bytových a nebytových prostor
Adresa: náměstí Svobody 18, 38901 Vodňany, tel: 778 533 360, 383 379 141
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Kontaktní pracoviště Vodňany
Zprostředkování zaměstnání, hmotná nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením, státní sociální podpora, sociální služby, příspěvek na péči
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, www.uradprace.cz/web/cz/vodnan y, podatelna.st@uradprace.cz
Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Kompletní služby v oblasti zdravotního pojištění včetně komerčních produktů, cestovní pojištění. V případě nepřítomnosti volejte tel.: 952 227 808.
Otevřeno: út + čt 8.00 -11.30, 12.30 - 15.00
Adresa: Jiráskova 116, 38901 Vodňany, www.vzp.cz, info@vzp.cz, tel: 383 382 385, 952 227 808 pracoviště v ST, info linka VZP 952 222 222
Poznámka: přízemí polikliniky, č. dveří 25
Vodňany
zobrazit místo na mapě
30%
Znalecké odhady a oceňování nemovitostí pro dědická řízení, finanční úřady, insolvenční řízení, tržní hodnota nemovitosti.
Adresa: Heritesova 81, 38901 Vodňany, Ing. Kateřina Prášková, odhadnemovitost@seznam.cz, tel: + 420 777 061 779

Hledat:
Oblast zájmu:
Heslo:
Do vzdálenosti:
Oblasti zájmu: