Jiné


Badatelský kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Získání praktických dovedností, zkoumání různých přírodních a fyzikálních jevů, drobné pokusy, ověřování teoretických dovedností. Pro děti od 1. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Botanický kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Pozorování a pěstování v podmínkách školy, zkoumání různých přírodních jevů, drobné pokusy, ověřování teoretických znalostí, péče o truhlíky. Pro děti od 1. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Botanický kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Pozorování a pěstování v podmínkách školy, zkoumání různých přírodních jevů, drobné pokusy, ověřování teoretických znalostí, péče o truhlíky. Pro děti od 1. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Doučovací kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Opakování a procvičování učiva. Pro děti od 2. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Doučovací kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Opakování a procvičování učiva. Pro děti od 2. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Farní kavárny
Trvání: bez omezení
Popis: Mezigenerační setkávání křesťanů v rámci chelčické římskokatolické farnosti probíhá nepravidelně v průběhu roku v rámci tzv. „Farních kaváren". Setkáváme se zejména v období Adventu a postní doby před Velikonocemi a dvakrát ročně při Svatomartinském posvícení v listopadu a pouti ke sv. Máří Magdaléně v červenci.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: admin@linhart-chelcice.cz, www.linhart-chelcice.cz
Klub maminek
Trvání: bez omezení
Časkaždou středu 9.30 - 10.30
Popis: Více informací na telefonním čísle 723 340 333.
Místo konání: Komunitní centrum Újezd - Hvožďany, Vodňany
Klub pavučina
Píďalky
Trvání: bez omezení
Časkaždý čtvrtek 15:30 – 17:00 hodin
Popis: Programem schůzek jsou hry, deskové hry, rukodělné činnosti, sportovní, turistické a tábornické aktivity. Další činností je Geocaching, výlety, víkendové akce, letní tábory.
Místo konání: bývalá ZUŠ, náměstí Svobody 14, Vodňany
Kontakt: Petr Novák, 775 292 829, klubpavucina@email.cz, www.klubpavucina.cz
Klubíčko pro děti
Trvání: bez omezení
Časkaždou středu od 10.00 do 11.30 hod.
Popis: Pro maminky a tatínky rodičovské dovolené. Cílem těchto setkání je pobývat spolu a navzájem se sdílet, pomáhat a podporovat. Tato svépomocná skupina rodičů, kteří si navzájem předávají své zkušenosti s rodičovstvím, sdílejí se, cvičí a tvoří s dětmi, nacházejí mezi sebou přátelství a podporu. Často také pobývají společně venku v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta, chodí na procházky a také dělají něco pro své zdraví.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: Pavlína Bártová, 725 969 652, pbartova27@seznam.cz, www.linhart-chelcice.cz
Kroužek robotiky a programování
Trvání: bez omezení
Popis: Práce se stavebnicí BITBEAM nebo LEGO Mindstorms. Pro děti od 4. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Kroužek šití a ručních prací
Trvání: bez omezení
Popis: Práce na šicím stroji, háčkování, pletení apod. Pro děti od 2. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Přírodovědně
Trvání: bez omezení
Popis: Fotografický kroužek - dokumentování přírodovědných akcí, pokusů s využitím fotoaparátů anebo chytrých telefonů. Pro děti od 4. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Skautky
Trvání: bez omezení
Časkaždý pátek 15.30
Popis: Hledáme dívky od 1. - do 4. třídy (7 - 11 let) do skautského oddílu ve Vodňanech. Info: 725 713 877, e-mail: anezka@skautka.cz
Místo konání: Farská zahrada, Náměstí 5. května, Vodňany
Spoluhrátky
Trvání: bez omezení
Časkaždý čtvrtek 16.30 - 17.30
Popis: Společné hraní
Místo konání: Mateřská škola, Chelčice
Superkroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Hra šachů, modelářství, stavění s Merkurem. Pro děti od 1. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Šachy
Trvání: bez omezení
Časvždy v úterý
Popis: Pro děti od 1. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Šachy
Trvání: bez omezení
Popis: Pro děti od 1. - 5. tříd.
Místo konání: ZŠ Bavorovská Vodňany
Vaření
Trvání: bez omezení
Popis: Jednoduché recepty, příprava různých dobrot, základy stolování. Pro děti od 2. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Vaření
Trvání: bez omezení
Popis: Jednoduché recepty, příprava různých dobrot, základy stolování. Pro děti od 2. tříd.
Místo konání: ZŠ Bavorovská Vodňany