Doučovací kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Opakování a procvičování učiva. Pro děti od 2. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Dovedné ruce
Trvání: bez omezení
Popis: Kroužek zaměřený na práci s různými materiály, rozvíjení kreativity a jemné motoriky, učení novým výtvarným technikám. Pro děti od 1. - 5. tříd.
Místo konání: ZŠ Bavorovská Vodňany
EXPEDITION AROUND THE WORLD
Trvání: 12. srpen 2024 - 16. srpen 2024
Popis: Anglický příměstský tábor. V rámci expedice kolem světa za pět dnů prozkoumáme všech sedm světadílů, rozšíříme si anglickou slovní zásobu o spoustu nových slovíček a zažijeme nespočet dobrodružství. Na táboře určitě nebudeme trávit dlouhé hodiny gramatikou, ale zaměříme se na angličtinu formou konverzace a různých her. Tábor je určený pro děti od 7 do 13 let (úroveň A1–A2), přihlášky jsou k vyžádání na emailu dudakova@knihovna-vodnany.cz.
Místo konání: Knihovna Gelasta Vodňanského, Bavorovská 83, Vodňany
Kontakt: Knihovna Gelasta Vodňanského
Farní kavárny
Trvání: bez omezení
Popis: Mezigenerační setkávání křesťanů v rámci chelčické římskokatolické farnosti probíhá nepravidelně v průběhu roku v rámci tzv. „Farních kaváren". Setkáváme se zejména v období Adventu a postní doby před Velikonocemi a dvakrát ročně při Svatomartinském posvícení v listopadu a pouti ke sv. Máří Magdaléně v červenci.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: admin@linhart-chelcice.cz, www.linhart-chelcice.cz
HATHA JÓGA
Trvání: bez omezení
Časkaždé pondělí od 18 do 19 hodin
Popis: Při cvičení jde o harmonizaci těla a energie. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Pozitivně ovlivňuje všechny tělní systémy a udržuje člověka v duševní pohodě. Cílem hathajógy je harmonické fungující tělo a správné proudění životní energie v něm, dále pak stabilní, klidná a vnímavější mysl. Na fyzické úrovni nás učí naslouchat svému tělu, porozumět mu a také ho zbytečně nepřepínat. Díky cvičení se tělo stává odolnější, silnější a pružnější. Učí nás pracovat s dechem, rozproudit a zharmonizovat energii ve svém těle. Ten, kdo ovládl své fyzické tělo, svůj dech, ovládá i nervy a myšlenky. Správně dýchat je velmi důležité. Kromě dechu souvisí životní energie i s myslí. Aby se stala naše mysl vnímavější a stabilnější je třeba ji zklidnit. Při cvičení hathajógy si každý najde to, co je v danou chvíli pro něj důležité – tělo, dech, mysl, a také spojí vše v jedno. Cvičení vede je odborná cvičitelka Lenka Kvasničková.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: Lenka Kvasničková, 724 410 732, kvasnickova.laborator@email.cz, www.linhart-chelcice.cz
HATHA JÓGA
Trvání: bez omezení
Časkaždé pondělí a středa
Popis: Při hodinách jógy se snažíme zlepšit svou pohyblivost a zklidnit svou mysl. Hathajóga působí na všechny a na celé svalstvo těla nejrůznějšími pozicemi či cviky. Ásany se provádějí pomalu, jsou odstupňovány dle rozsahu pohybu. Pozornost je zaměřena převážně na rozvoj pohyblivosti celé páteře a na posílení svalů, a na správné dýchání.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Kontakt: www.klubpavucina.cz/joga/
Hudební kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Správné držení těla při zpěvu, dýchání, intonování a artikulace při zpěvu, základní dovednosti hry na Orffovy nástroje. Pro děti od 1. - 5. tříd.
Místo konání: ZŠ Bavorovská Vodňany
Jak vycvičit draka: Akademie drakomistrů
Letní pobytový tábor v Lažánkách
Trvání: 3. srpen 2024 - 10. srpen 2024
Popis: Cena: 4 500 Kč
Místo konání: Lažánky
Kontakt: Spolek Tábor, co hledá jméno, Klára Kejšarová, 725 392 479, info@taborcohledajmeno, www.taborcohledajmeno.cz
Jóga
Trvání: bez omezení
Čas Úterý 18:00 – 19:00 od 16.9. - 2.12., středa 18.30 - 19.30 od 17.9. - 3.12.
Místo konání: Lékařova Lhota
Kontakt: KatkaZáhorková, 777 199 682, katka.zahorkova@gmail.com, www.uzahorku.cz
Jóga pro rodiče a děti od 1 roku do 3 let
Trvání: bez omezení
Časkaždou druhou středu od 9.30 hod.
Popis: 45 minut cvičení s písničkami, říkankami. 70 Kč za lekci, pohodlné oblečení s sebou.
Místo konání: Komunitní centrum Újezd - Hvožďany
Kontakt: heckova@muvodnany.cz
Jóga v hamace
Trvání: bez omezení
Čas Úterý 18:00 – 19:00 od 16.9. - 2.12., středa 18.30 - 19.30 od 17.9. - 3.12.
Popis: Kurz cvičení v závěsných sítích.
Místo konání: Lékařova Lhota
Kontakt: KatkaZáhorková, 777 199 682, katka.zahorkova@gmail.com, www.uzahorku.cz
Jumping
Trvání: bez omezení
Časkaždé pondělí 18.30 - 19.30, každé úterý od 19.00 - 12.00 hod.,každý čtvrtek 17.00 - 18.00, 19.00 - 20.00 hod., každou neděli 17.30 - 18.30
Místo konání: Sokolovna, Tyršova 354, Vodňany
Kontakt: pí. Soukupová, 724 468 474, info@jumping-nika.cz
Keramický a sochařský kroužek
Trvání: bez omezení
Čassoboty 16.00 - 19.00
Popis: Každou sobotu (od 16 do 19 hod.) se koná v Chelčickém domově sv. Linharta tvoření s hlínou - keramický a sochařský kroužek nejen pro děti (a to už od 2 let věku), ale i pro rodiče a prarodiče (příspěvek na materiál je 30 Kč "na tvořivce")
Místo konání: Chelčický domov sv. Liharta, Chelčice
Kontakt: Mgr. Klára Kavanová Mušková, 776 134 683, klara.chelcice@gmail.com, www.linhart-chelcice.cz
Keramika
Trvání: bez omezení
Časkaždou neděli od 16.00 hod. leden - květen, září - prosinec
Popis: Příspěvek na materiál 30 Kč osoba. Kurz vede Jana Křivánková a Dagmar Švecová
Místo konání: Komunitní centrum Újezd - Hvožďany
Kontakt: heckova@muvodnany.cz
Klub maminek
Trvání: bez omezení
Časkaždou středu 9.30 - 10.30
Popis: Více informací na telefonním čísle 723 340 333.
Místo konání: Komunitní centrum Újezd - Hvožďany, Vodňany
Klub pavučina
Píďalky
Trvání: bez omezení
Časkaždý čtvrtek 15:30 – 17:00 hodin
Popis: Programem schůzek jsou hry, deskové hry, rukodělné činnosti, sportovní, turistické a tábornické aktivity. Další činností je Geocaching, výlety, víkendové akce, letní tábory.
Místo konání: bývalá ZUŠ, náměstí Svobody 14, Vodňany
Kontakt: Petr Novák, 775 292 829, klubpavucina@email.cz, www.klubpavucina.cz
Klubíčko pro děti
Trvání: bez omezení
Časkaždou středu od 10.00 do 11.30 hod.
Popis: Pro maminky a tatínky rodičovské dovolené. Cílem těchto setkání je pobývat spolu a navzájem se sdílet, pomáhat a podporovat. Tato svépomocná skupina rodičů, kteří si navzájem předávají své zkušenosti s rodičovstvím, sdílejí se, cvičí a tvoří s dětmi, nacházejí mezi sebou přátelství a podporu. Často také pobývají společně venku v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta, chodí na procházky a také dělají něco pro své zdraví.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: Pavlína Bártová, 725 969 652, pbartova27@seznam.cz, www.linhart-chelcice.cz
Komunitní venkovský tábor Chelčice
Trvání: 29. červenec 2024 - 2. srpen 2024
Popis: Tábor je určen pro děti od 4 - 9 let. Zajištěny budou obědy a pitný režim. Cena 1 000 Kč (strava, výlet). Výlety po okolí, celodenní výlet, vyrábění bojovka, pohorování a zkoumání přírody, opékání buřtů a noční přespání.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: Pavlína Bártová, 725 969 652, pbartova27@seznam.cz, www.linhart-chelcice.cz
KREATIVNÍ SVĚT
Komunitní venkovské tábory "Rybka" Vodňany 2024
Trvání: 5. srpen 2024 - 9. srpen 2024
Popis: Přihlášky a bližší informace získáte v Dětském klubu "Rybka", nám. Svobody 10, Vodňany.
Pondělí 5. 8.
Sladovna Písek – Mraveniště
Staneme se mravencem a budeme zkoumat desítky metrů
tunelů, chodeb, skrýší a mostů. Budeme hledat královnu,
šplhat na strom, hledat potravu a mnoho dalšího. A hlavně
budeme překvapení, co všechno jste se dozvěděli.
odjezd: 8,00 hod.
Oběd: Vodňany
Úterý 6.8.
Svědek času – Muzeum středního Pootaví
Strakonice
Děti si vyzkouší techniku zušlechťování papíru – výrobu tzv.
škrobových papírů. Součástí bude výklad o historii a použití
dalších psacích látek (pergamenu, ručního papíru)
s konkrétními ukázkami – účastníci si budou moci srovnat
i osahat vzorky pergamenu a papírů a uvidí i konkrétní
historické příklady.
odjezd: 8,00 hod.
Oběd: Vodňany
Středa 7.8.
Zážitkový park Zeměráj Kovářov
oživený archeoskanzen vesnice raného středověku, s kilometr
dlouhou přírodní stezku naboso, s velkým dřevěným
bludištěm, herní vesničku, lukostřelnici, množstvím přírodních
hřišť, zábavných i naučných prvků a dobrodružných úkolů.
mohou si vyrobit lapač zlých snů.
odjezd: 8,00 hod.
Oběd: s sebou
Příjezd do 16,30 hod.
Čtvrtek 8.8.
Tvoření je radost
Dopoledne plné tvoření z různých materiálů.
Oběd: Vodňany
Pátek 9.8.
MaG Vodňany
Oběd: Vodňany
KOMPLETNÍ CENA ZA TURNUS: 500 Kč
Místo konání: náměstí Svobody 10, Vodňany
Kontakt: MAS Vodňanská ryba, Bc. Jitka Langerová, tel: 608 650 519 Tereza Křenková, tel.:605 523 101 Tereza Příhodová, tel: 608 108 228, www.vodnanskaryba.eu/mas/detsky-klub-rybka
Kroužek 2D kreslení a 3D modelování s 3D tiskem
Trvání: bez omezení
Popis: Konstruování a designování různých věcí, které se pak 3D tisknou. Pro děti od 6. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany