Dovedné ruce
Trvání: bez omezení
Popis: Kroužek zaměřený na práci s různými materiály, rozvíjení kreativity a jemné motoriky, učení novým výtvarným technikám. Pro děti od 1. - 5. tříd.
Místo konání: ZŠ Bavorovská Vodňany
Farní kavárny
Trvání: bez omezení
Popis: Mezigenerační setkávání křesťanů v rámci chelčické římskokatolické farnosti probíhá nepravidelně v průběhu roku v rámci tzv. „Farních kaváren". Setkáváme se zejména v období Adventu a postní doby před Velikonocemi a dvakrát ročně při Svatomartinském posvícení v listopadu a pouti ke sv. Máří Magdaléně v červenci.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: admin@linhart-chelcice.cz, www.linhart-chelcice.cz
Gelastovy tajemné knihy - poslední tajemství
Příměstský tábor
Trvání: 17. červenec 2023 - 21. červenec 2023
Popis: Pro děti z 1. stupně, cena 1 800 Kč. Obědy jsou v ceně. Tábor zahrnuje i jednu noční bojovou hru. Přihlášky: barfus@knihovna-vodnany.cz
Místo konání: Knihovna, Bavorovská 83, Vodňany
Kontakt: Městská knihovna Vodňany, Bavorovská 83, Mgr. Kateřina Mašlová, 775 393 720, sluzby@knihovna-vodnany.cz, www.knihovna-vodnany.cz
HATHA JÓGA
Trvání: bez omezení
Časkaždé pondělí od 18 do 19 hodin
Popis: Při cvičení jde o harmonizaci těla a energie. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Pozitivně ovlivňuje všechny tělní systémy a udržuje člověka v duševní pohodě. Cílem hathajógy je harmonické fungující tělo a správné proudění životní energie v něm, dále pak stabilní, klidná a vnímavější mysl. Na fyzické úrovni nás učí naslouchat svému tělu, porozumět mu a také ho zbytečně nepřepínat. Díky cvičení se tělo stává odolnější, silnější a pružnější. Učí nás pracovat s dechem, rozproudit a zharmonizovat energii ve svém těle. Ten, kdo ovládl své fyzické tělo, svůj dech, ovládá i nervy a myšlenky. Správně dýchat je velmi důležité. Kromě dechu souvisí životní energie i s myslí. Aby se stala naše mysl vnímavější a stabilnější je třeba ji zklidnit. Při cvičení hathajógy si každý najde to, co je v danou chvíli pro něj důležité – tělo, dech, mysl, a také spojí vše v jedno. Cvičení vede je odborná cvičitelka Lenka Kvasničková.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: Lenka Kvasničková, 724 410 732, kvasnickova.laborator@email.cz, www.linhart-chelcice.cz
HATHA JÓGA
Trvání: bez omezení
Časkaždé pondělí a středa
Popis: Při hodinách jógy se snažíme zlepšit svou pohyblivost a zklidnit svou mysl. Hathajóga působí na všechny a na celé svalstvo těla nejrůznějšími pozicemi či cviky. Ásany se provádějí pomalu, jsou odstupňovány dle rozsahu pohybu. Pozornost je zaměřena převážně na rozvoj pohyblivosti celé páteře a na posílení svalů, a na správné dýchání.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Kontakt: www.klubpavucina.cz/joga/
Hudební kroužek
Trvání: bez omezení
Popis: Správné držení těla při zpěvu, dýchání, intonování a artikulace při zpěvu, základní dovednosti hry na Orffovy nástroje. Pro děti od 1. - 5. tříd.
Místo konání: ZŠ Bavorovská Vodňany
Jóga
Trvání: bez omezení
Čas Úterý 18:00 – 19:00 od 16.9. - 2.12., středa 18.30 - 19.30 od 17.9. - 3.12.
Místo konání: Lékařova Lhota
Kontakt: KatkaZáhorková, 777 199 682, katka.zahorkova@gmail.com, www.uzahorku.cz
Jóga pro rodiče a děti od 1 roku do 3 let
Trvání: bez omezení
Časkaždou druhou středu od 9.30 hod.
Popis: 45 minut cvičení s písničkami, říkankami. 70 Kč za lekci, pohodlné oblečení s sebou.
Místo konání: Komunitní centrum Újezd - Hvožďany
Kontakt: heckova@muvodnany.cz
Jóga v hamace
Trvání: bez omezení
Čas Úterý 18:00 – 19:00 od 16.9. - 2.12., středa 18.30 - 19.30 od 17.9. - 3.12.
Popis: Kurz cvičení v závěsných sítích.
Místo konání: Lékařova Lhota
Kontakt: KatkaZáhorková, 777 199 682, katka.zahorkova@gmail.com, www.uzahorku.cz
Jumping
Trvání: bez omezení
Časkaždé pondělí 18.30 - 19.30, každé úterý od 19.00 - 12.00 hod.,každý čtvrtek 17.00 - 18.00, 19.00 - 20.00 hod., každou neděli 17.30 - 18.30
Místo konání: Sokolovna, Tyršova 354, Vodňany
Kontakt: pí. Soukupová, 724 468 474, info@jumping-nika.cz
Keramický a sochařský kroužek
Trvání: bez omezení
Čassoboty 16.00 - 19.00
Popis: Každou sobotu (od 16 do 19 hod.) se koná v Chelčickém domově sv. Linharta tvoření s hlínou - keramický a sochařský kroužek nejen pro děti (a to už od 2 let věku), ale i pro rodiče a prarodiče (příspěvek na materiál je 30 Kč "na tvořivce")
Místo konání: Chelčický domov sv. Liharta, Chelčice
Kontakt: Mgr. Klára Kavanová Mušková, 776 134 683, klara.chelcice@gmail.com, www.linhart-chelcice.cz
Keramika
Trvání: bez omezení
Časkaždou sobotu od 16.00 hod.
Popis: Příspěvek na materiál 30 Kč osoba. Kurz vede Jana Křivánková a Dagmar Švecová
Místo konání: Komunitní centrum Újezd - Hvožďany
Kontakt: heckova@muvodnany.cz
Klub maminek
Trvání: bez omezení
Časkaždou středu 9.30 - 10.30
Popis: Více informací na telefonním čísle 723 340 333.
Místo konání: Komunitní centrum Újezd - Hvožďany, Vodňany
Klub pavučina
Píďalky
Trvání: bez omezení
Časkaždý čtvrtek 15:30 – 17:00 hodin
Popis: Programem schůzek jsou hry, deskové hry, rukodělné činnosti, sportovní, turistické a tábornické aktivity. Další činností je Geocaching, výlety, víkendové akce, letní tábory.
Místo konání: bývalá ZUŠ, náměstí Svobody 14, Vodňany
Kontakt: Petr Novák, 775 292 829, klubpavucina@email.cz, www.klubpavucina.cz
Klubíčko pro děti
Trvání: bez omezení
Časkaždou středu od 10.00 do 11.30 hod.
Popis: Pro maminky a tatínky rodičovské dovolené. Cílem těchto setkání je pobývat spolu a navzájem se sdílet, pomáhat a podporovat. Tato svépomocná skupina rodičů, kteří si navzájem předávají své zkušenosti s rodičovstvím, sdílejí se, cvičí a tvoří s dětmi, nacházejí mezi sebou přátelství a podporu. Často také pobývají společně venku v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta, chodí na procházky a také dělají něco pro své zdraví.
Místo konání: Komunitní centrum Chelčice, Chelčice 1
Kontakt: Pavlína Bártová, 725 969 652, pbartova27@seznam.cz, www.linhart-chelcice.cz
Knihovníček
Trvání: 3. říjen 2022 - 26. červen 2023
Časkaždé pondělí 17.15
Popis: S knihou hravě pro dospělé - povídání, odpočinek, hudba, inspirace, zábava, tipy na četbu.
Místo konání: Knihovna Gelasta Vodňanského, Bavorovská 83, Vodňany
Kontakt: Knihovna Gelasta Vodňanského, maslova@knihovna-vodnany.cz
Kroužek 2D kreslení a 3D modelování s 3D tiskem
Trvání: bez omezení
Popis: Konstruování a designování různých věcí, které se pak 3D tisknou. Pro děti od 6. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Kroužek mladých hasičů
Trvání: bez omezení
Časkaždou středu 16.00 - 18.00
Popis: Přípravka 3 - 6 let, mladší žáci 6 - 10 let, starší žáci 10 - 14 let. Celoroční činnost mládeže, příprava na soutěže v požárním sportu. Základy zdravovědy.
Místo konání: Hasičská zbrojnice, Tylova 842, Vodňany
Kontakt: SDH Vodňany, Tylova 842, Vodňany, Petr Kub, 739 814 872, peterkub.pk@gmail.com
Kroužek robotiky a programování
Trvání: bez omezení
Popis: Práce se stavebnicí BITBEAM nebo LEGO Mindstorms. Pro děti od 4. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany
Kroužek šití a ručních prací
Trvání: bez omezení
Popis: Práce na šicím stroji, háčkování, pletení apod. Pro děti od 2. tříd.
Místo konání: ZŠ Alešova Vodňany